Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7012
Title: Yanal Yüklü Kazıkların Zeminlerde Davranışı
Other Titles: Behaviour Of Laterally Loaded Piles In Soils
Authors: Teymür, Berrak
Şekerer, Zeynep
Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği
Geotechnics
Keywords: Yanal Yükler
Kazıklı Temeller
Kazık Yükleme Deneyi
Lateral loads
Piled Foundation
Pile load test
Issue Date: 1-Jul-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, Yanal yüklü tekil kazıkların modellemesi için OPENSEESPL programı kullanılmıştır. OPENSEESPL programı zemin parametreleri ölçülen ile hesaplanan zemin parametrelerinin çok iyi örtüştüğü görülmüştür. Kazık dizaynı tüf zemin deki yanal yüklemeye göre göz önünde tutulmuştur. Tezin ana amacı İzmir/Aliağa bölgesinde bulunan zemin profilinde kazık davranışını mühendislere tanıtmaktır. Bu amaçla OPENSEESPL programıyla kazık sapması, momenti ve dönme durumları hesaplandı. Aliağa bölgesinde tüf zemin ve benzerleri içinde kazık dizayn edecek mühendisler zemin-kazık etkileşimini göz önünde bulundurmaları gereklidir. Gerçek İzmir Aliağa Kazık yükleme verileri ile OPEENSEESPL programının kazık yükleme verileri karşılaştırdığımızda sonuçların örtüştüğü görülmüştür.
In this study, the single pile test was modeled using OPENSEESPL program. Soil parameters in OPENSEESPL were adjusted until a good match between measured and computed responses was obtained. Pile design due to lateral loading in tuff soils is considered. Main goal was to introduce pile behaviour to the local civil engineering society to sample soil profiles in Izmir-Aliaga region. For this purpose pile deflections, bending moment, shear force and rotation was accounted with OPENSEESPL program. Engineers who are dealing with pile design in tuff soils of Aliaga area and soils that have similar characteristics should consider soil-pile interaction.The comparison of the results with the real data lateral load pile given in the Izmir Aliaga region and OPENSEESPL lateral load pile data were in a good agreement.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/7012
Appears in Collections:Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9688.pdf4.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.