Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7010
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSaygun, Ahmet Işıntr_TR
dc.contributor.authorÇelikörs, Çağlartr_TR
dc.date2009tr_TR
dc.date.accessioned2009-07-01tr_TR
dc.date.accessioned2015-07-06T10:34:51Z-
dc.date.available2015-07-06T10:34:51Z-
dc.date.issued2009-07-03tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/7010-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009en_US
dc.description.abstractBu çalışmada deformasyon oluşan zeminlere oturan yapılar sonlu elemanlar yöntemi yardımıyla incelenmiştir. Zemine ait elastisite modülü, poisson oranı değerleri değişken alınmıştır. Kirişe ait elastisite modülü, poisson oranı değerleri ile kiriş boyutları sabit alınmıştır. İlerleyen bölümlerde tünel kazısına bağlı olarak zeminde oluşan oturmaların hesabı ve binalara olan etkilerini belirten bir hesap yöntemi anlatılmıştır. Bu hesap yöntemine göre zemin oturmalarının binalara etkisi önce basitçe değerlendirilmiştir. Sonra yapıda oluşan oturmalar, oturma limit değerleriyle karşılaştırılarak yapının durumu incelenir. Zemini modellemek için önce sonlu elemanlar metodu irdelenmiştir. Sonrasında, üçgen sonlu elemanlarda şekil değiştirme fonksiyonlarının genel alan koordinatlarıyla ifadesi elde edilmiştir. Alan koordinatlarıyla hesap yöntemlerinden bahsedilmiştir. Zeminin modellenmesi için altı düğüm noktalı üçgen sonlu eleman geliştirilmiştir. Sonuçları verilen çözüm yöntemiyle karşılaştırıldığında, geliştirilen sonlu eleman modelinin, mühendislik açısından yeter yakınsaklığı sağladığı gözlenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, the calculation of the structure based on the deformative ground have examined by the finite element method. The values which belongs to beam are constant. The values of modulus of elasticity and poisson ratio which belongs to ground are variable. In the progressive chapters a method of a solution about the effect of the tunnel construction to the structure on the surface is described. According to this solution method, the foundation settlement effects on the structure is examined. Finite element model is used for the foundation model. Then the expression of the deformation function with polar coordinates by the triangular finite elements. It is mentioned about the calculation methods of the polar coordination. The triangular finite element with six joint points is used to prepare the foundation model. In this finite element model results are considered. The comparison of the results with the given method was in a good agreement.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectZemintr_TR
dc.subjectOturmatr_TR
dc.subjectSonlu elemanlartr_TR
dc.subjectFoundationen_US
dc.subjectSettlementen_US
dc.subjectFinite Elementsen_US
dc.titleZemin-temel Etkileşimini Dikkate Alarak Tünel Kazılarına Bağlı Zemin Oturmalarının Ve Etkilerinin İncelenmesitr_TR
dc.title.alternativeAnalysis Of The Ground Settlement Effects According To The Foundation-ground Interactionen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentZemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentGeotechnicsen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9680.pdf2.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.