Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7010
Title: Zemin-temel Etkileşimini Dikkate Alarak Tünel Kazılarına Bağlı Zemin Oturmalarının Ve Etkilerinin İncelenmesi
Other Titles: Analysis Of The Ground Settlement Effects According To The Foundation-ground Interaction
Authors: Saygun, Ahmet Işın
Çelikörs, Çağlar
Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği
Geotechnics
Keywords: Zemin
Oturma
Sonlu elemanlar
Foundation
Settlement
Finite Elements
Issue Date: 3-Jul-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada deformasyon oluşan zeminlere oturan yapılar sonlu elemanlar yöntemi yardımıyla incelenmiştir. Zemine ait elastisite modülü, poisson oranı değerleri değişken alınmıştır. Kirişe ait elastisite modülü, poisson oranı değerleri ile kiriş boyutları sabit alınmıştır. İlerleyen bölümlerde tünel kazısına bağlı olarak zeminde oluşan oturmaların hesabı ve binalara olan etkilerini belirten bir hesap yöntemi anlatılmıştır. Bu hesap yöntemine göre zemin oturmalarının binalara etkisi önce basitçe değerlendirilmiştir. Sonra yapıda oluşan oturmalar, oturma limit değerleriyle karşılaştırılarak yapının durumu incelenir. Zemini modellemek için önce sonlu elemanlar metodu irdelenmiştir. Sonrasında, üçgen sonlu elemanlarda şekil değiştirme fonksiyonlarının genel alan koordinatlarıyla ifadesi elde edilmiştir. Alan koordinatlarıyla hesap yöntemlerinden bahsedilmiştir. Zeminin modellenmesi için altı düğüm noktalı üçgen sonlu eleman geliştirilmiştir. Sonuçları verilen çözüm yöntemiyle karşılaştırıldığında, geliştirilen sonlu eleman modelinin, mühendislik açısından yeter yakınsaklığı sağladığı gözlenmiştir.
In this study, the calculation of the structure based on the deformative ground have examined by the finite element method. The values which belongs to beam are constant. The values of modulus of elasticity and poisson ratio which belongs to ground are variable. In the progressive chapters a method of a solution about the effect of the tunnel construction to the structure on the surface is described. According to this solution method, the foundation settlement effects on the structure is examined. Finite element model is used for the foundation model. Then the expression of the deformation function with polar coordinates by the triangular finite elements. It is mentioned about the calculation methods of the polar coordination. The triangular finite element with six joint points is used to prepare the foundation model. In this finite element model results are considered. The comparison of the results with the given method was in a good agreement.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/7010
Appears in Collections:Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9680.pdf2.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.