Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7005
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorİyisan, Receptr_TR
dc.contributor.authorÜrkmez, Ahmet Rüştütr_TR
dc.date2009tr_TR
dc.date.accessioned2009-06-21tr_TR
dc.date.accessioned2015-07-06T10:34:49Z-
dc.date.available2015-07-06T10:34:49Z-
dc.date.issued2009-06-24tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/7005-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009en_US
dc.description.abstractBu çalışma kapsamında kalıcı kayma mukavemeti parametrelerini belirleyebilmek için farklı kıvam limitlerine ve kil yüzdelerine sahip örselenmemiş zemin numuneleri üzerinde farklı gerilmeler altında tekrarlı kesme kutusu deneyleri yapılmıştır. Deneyler sonucunda elde edilen kalıcı kayma mukavemeti açılarının zeminlerin endeks özellikleri ile ilişkileri incelenmiştir. Pratik amaçlar doğrultusunda, kalıcı kayma mukavemeti açısını zeminlerin endeks özelliklerine bağlı olarak kolayca tahmin edebilmek için korelasyonlar geliştirilmiştir. Ayrıca tekrarlı kesme kutusu sonucuyla karşılaştırma yapmak amacıyla bir zemin numunesi üzerinde halka kesme deneyi gerçekleştirilmiştir. Deney yönteminin farklı olmasından dolayı yapılan tekrarlı kesme kutusu deney sonucunun halka kesme deneyinden büyük olduğu görülmüştür. Diğer yandan, kalıcı kayma mukavemeti açısının artan likit limit, plastisite indisi ve A hattına uzaklıkla likit limitin toplamı ile azaldığı ve bu ilişkilerin yüksek korelasyon katsayısına sahip olduğu belirlenmiştir. Deney sonuçları ile literatürdeki çalışmalar karşılaştırıldığında mühendislik açısından yeter yakınsaklığı sağlamakta olduğu görülmüştür.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, reversal shear box tests were carried out on undisturbed soil samples having different consistency limits and clay fractions in different effective normal stress value to determine the residual shear strength parameters. Residual shear strength angles of soils were determined from reversal shear box tests. The relationships between residual shear strength angles and index properties of soils were searched. For pratical aims, the correlations of the relationships were developed to determine residual shear strength angles due to the index properties of soils. Additionally, ring shear test was carried out on the one soil sample for comparing the results obtained from the reversal shear box test. The result of reversal shear box test was higher than ring shear test result because of different test types. Furthermore, it was observed that residual shear strength angle was decreasing while liquid limit, plasticity index and the total of liquid limit and distance to the A line were increasing. Also, the coefficients of these relationships were high. The comparison of the results with the exampes given in the literature was in a good agreement.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectKalıcı Kayma Mukavemetitr_TR
dc.subjectKesme Kutusutr_TR
dc.subjectEndeks Özellikleritr_TR
dc.subjectResidual Shear Strengthen_US
dc.subjectShear Box Testen_US
dc.subjectIndex Propertiesen_US
dc.titleKalıcı Kayma Mukavemetinin Tekrarlı Kesme Kutusu Deney Yöntemi İle Belirlenmesitr_TR
dc.title.alternativeDetermining Residual Shear Strength With Reversal Shear Box Testen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentZemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentGeotechnicsen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9454.pdf6.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.