Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7004
Title: Plastisitenin Kalıcı Kayma Mukavemetine Etkisi
Other Titles: The Effect Of Plasticity On Residual Shear Strength
Authors: İyisan, Recep
Ataç, Ali Emre
Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği
Geotechnics
Keywords: Kalıcı kayma mukavemeti
Halka kesme deneyi
Kıvam limitleri
Plastisite
Residual shear strength
Ring shear test
Atterberg limits
plasticity
Issue Date: 24-Jun-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada farklı geoteknik özelliklere sahip kil numuneler üzerinde halka kesme deneyleri yapılarak zeminlerin kayma mukavemeti parametreleri belirlenmiş ve plastisitenin kalıcı kayma mukavemetine etkisi araştırılmıştır. Halka kesme deney sonuçları ile seçilen bazı numunelerde gerçekleştirilen tekrarlı kesme deney sonuçları karşılaştırılmıştır. Halka kesme deneyi, numune üzerinde sınırsız deformasyon yapmaya izin verecek şekilde geliştirildiğinden ve kohezyonlu zeminlerde görülen rotasyonel kaymayı modellemesinden dolayı tekrarlı kesme kutusu deneyinden daha güvenli sonuçlar vermektedir. Kalıcı kayma mukavemeti mineraloji, efektif normal gerilme seviyesi ve kesme hızından etkilenmektedir. Kalıcı kayma mukavemeti açısının likit limit, plastisite indisi gibi çeşitli mineralojik faktörlere bağlı değişimi incelenerek, pratik amaçlar için çeşitli korelasyonlar geliştirilmiştir. Deneysel sonuçların literatürdeki çalışmalarla oldukça uyumlu olduğu, likit limit ile plastisite indisindeki artışların kalıcı kayma mukavameti açısını düşürdüğü gözlenmiştir.
In this study, ring shear tests were carried out for different types of clays and the effect of plasticity on residual shear strength was studied. Ring shear test results and the reversal direct shear test results obtained from some chosen samples were compared. The ring shear test is more reliable than the reversal direct shear test method because of its suitability for large displacement conditions and analogy of its shearing mechanism to rotational landslide movement. Residual shear strength is mainly affected by mineralogy, effective normal stress level and shearing speed. Variations of the residual shear strength angle with mineralogical factors such as liquid limit and plasticity index were examined. Residual shear strength angle was observed to decrease with the increases in liquid limit and plasticity index. Experimental results were found to be in good agreement with the past studies.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/7004
Appears in Collections:Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9451.pdf2.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.