Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7002
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTeymür, Berraktr_TR
dc.contributor.authorÖzsu, Erdemtr_TR
dc.date2009tr_TR
dc.date.accessioned2009-02-19tr_TR
dc.date.accessioned2015-07-06T10:34:48Z-
dc.date.available2015-07-06T10:34:48Z-
dc.date.issued2009-02-23tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/7002-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009en_US
dc.description.abstractBu araştırmada, denizdeki rüzgar santralleri için çeşitli temel tasarımı alternatifleri gözden geçirilmiş, tripod kazıklı temel tipi detaylı olarak incelenmiştir. Tripod kazıklı temellerin ana tasarım unsurları olan kazık açısı ve yükleme yönü, iki boyutlu ve üç boyutlu sonlu elemanlar ve sonlu farklar metotlarıyla nümerik olarak modellenerek incelenmiştir. Nümerik modelleme analiz sonuçları, 1/100 ölçekli, statik ve tekrarlı yükleme durumlarını içeren laboratuar deneylerinin sonuçları ile birlikte değerlendirilmiştir. Analizlerden önce, konu ile ilgili literatür kapsamlı olarak incelenmiş, bir çok teknik makale ve araştırma bulguları detaylı olarak değerlendirilmiştir. Tripod temelin davranışını daha iyi anlayabilmek için ilk olarak tek kazıkların düşey ve düşeye göre artı veya eksi olarak çeşitli açılarda yerleşimi incelenmiştir. Daha sonra, kazıklardaki grup etkileşimini ortaya çıkartmak için tripod kazık grupları farklı yükleme yönlerinde analizler yapılarak incelenmiştir. Statik ve 10000 tekrarlı yükleme durumları için laboratuar deneyleri incelenmiş, sonuçlar karşılaştırılmıştır. Nümerik analiz ve deney sonuçları değerlendirildiğinde genel olarak birbiriyle uyumlu bir davranışın olduğu belirlenmiştir. Tripod kazık açılarının, yükleme yönün etkisinin, yüklemenin tekrarlı veya statik olması koşullarında, kumlu zemindeki tripodun yatay yük direncinin nasıl değiştiği belirlenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this research, foundation alternatives for offshore wind energy plants are reviewed and tripod pile foundations are investigated in detail. Key design features of tripod foundations such as pile angles and loading directions were examined by both 2D and 3D computer modelling analysis including finite difference and finite element numerical modelling programs. Numerical modelling analyses were evaluated by 1/100 scale, cyclic and static laboratory loading test results. A comprehensive literature review was studied before analysis, covering many technical research papers. In order to develop a better understanding of geotechnical behaviour of tripod, firstly, single batter piles of positive and negative angles were analysed. Then tripod group piles were analysed by changing loading direction, to reveal the group effects in closely placed piles in a group. Also, comparison of static and cyclic loading conditions was examined by laboratory test results, covering loading cycles of 10000. Numerical analysis and test results were compared and mainly a good agreement was observed. Influence of tripod pile angles, loading direction, effects of cyclic and static loading on lateral resistance of tripods in sandy soils were revealed.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectTripodtr_TR
dc.subjectkazık gurubutr_TR
dc.subjectaçılı kazıktr_TR
dc.subjectstatik yüktr_TR
dc.subjecttekrarlı yüktr_TR
dc.subjectüç boyutlu sonlu elemanlar yöntemitr_TR
dc.subjectüç boyutlu sonlu farklar yöntemitr_TR
dc.subjectSEMtr_TR
dc.subjectSFMtr_TR
dc.subjectTripoden_US
dc.subjectpile groupen_US
dc.subjectbatter pileen_US
dc.subjectstatic loadingen_US
dc.subjectcyclic loadingen_US
dc.subject3D Finite element methoden_US
dc.subject3D Finite difference methoden_US
dc.subjectFEMen_US
dc.subjectFDMen_US
dc.titleDenizdeki Rüzgar Enerji Santralları İçin Yatay Yük Etkisi Altındaki Trıpod Kazıklı Temellerin Kum İçindeki Davranışının İncelenmesitr_TR
dc.title.alternativeBehaviour Of Tripod Pile Foundations Under Lateral Loading In Sand For Offshore Wind Energy Conversionen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentZemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentGeotechnicsen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9223.pdf2.42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.