Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6999
Title: Kullanılmış Lastik Granülleri, Kum Ve Çimentodan Oluşan Kompozit Zeminin Özelliklerinin Belirlenmesi
Other Titles: Determination Of Properties Of Composite Soil With Used Tire Granulates, Sand And Cement
Authors: Teymür, Berrak
Atapek, Behzat Alp
Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği
Geotechnics
Keywords: Kompozit Zeminler
Kullanılmış Lastikler
Zemin İyileştirme
Composite Soils
Ground Modification
Used Tires
Issue Date: 31-Oct-2008
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu tez kapsamında, kullanılmış lastik granülleri bir zemin numunesi gibi ele alınmış, çeşitli deneyler yardımıyla özellikleri tespit edilmiştir. Kum, kullanılmış lastik granülleri ve kullanılmış lastik parçalarının su muhtevaları, doğal birim hacim ağırlıkları, kuru birim hacim ağırlıkları, rölatif sıkılıkları, özgül ağırlıkları ve dane çapı dağılımları bulunmuştur. Standart Proctor deneyi kum, kullanılmış lastik granülleri ve kullanılmış lastik parçaları üzerinde yapılmıştır. Sabit seviyeli permeabilite deneyi kum, kullanılmış lastik granülleri, kullanılmış lastik parçaları ve kum ile kullanılmış lastik granülleri karışımları üzerinde uygulanmıştır. Kesme kutusu deneyi kum, kullanılmış lastik granülleri ve kum ile kullanılmış lastik granülleri karışımları için yapılmıştır. Daha sonra, beş ayrı numune kompozit zemin oluşturmak amacıyla kullanılmış lastik; kum ve çimento karıştırılarak dökülmüştür. Serbest basınç deneyi ve Kaliforniya taşıma oranı deneyleri bu numuneler üzerinde yapılmıştır. Son olarak, tüm deney sonuçları tartışılmış ve kompozit zeminin kullanımı, verimliliği, maliyeti ve çevresel etkileri üzerine yorumlar yapılmıştır. Sonuçlar literatürdeki mevcut çalışmalarla karşılaştırıldığında kum ile kullanılmış lastik granülleri karışımlarının şev stabilitesi açısından yeterli oldukları ve dolgu ağırlığını azaltmada oldukça başarılı olduğu tespit edilmiştir. Kullanılmış lastik granülleri, kum ve çimento ile yapılan kompozit zeminlerin mekanik ve fiziksel özellikleri literatürdeki mevcut zemin değiştirme yöntemleri ile karşılaştırıldığında daha iyi oldukları gözlenmiştir.
Used tire granulates are investigated as a soil and its characteristics are found with several experiments. Water content, natural unit weight, dry unit weight, relative density, specific gravity and particle size distribution of used tire granulates, used tire shreds and sand are determined. Standard Proctor test is done for sand, used tire granulates and used tire shreds. Constant head permeability test is conducted for sand, used tire granulates, used tire shreds, and sand and used tire granulates mixtures. Direct shear test is performed with sand, used tire granulates, and sand and used tire granulates mixtures. Different samples are casted for investigating a composite soil with used tire granulates, sand and cement. Unconfined compression test and California bearing ratio tests are done on these samples. Results of each experiment are discussed, comments on the usages of composite soil with granulated tire, sand and cement are made, and its efficiency, cost issues and environmental impacts are discussed. With respect to the results, when compared with the available literature, use of sand and used tire granulates mixtures is adequate for slope stability and is highly effective for reducing weight of the fill. Composite soils made of used tire granulates, sand and cement have better mechanical and physical properties if compared with available literature about ground modification methods.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/6999
Appears in Collections:Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8941.pdf5.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.