Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6991
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŞenol, Aykuttr_TR
dc.contributor.authorErol, Bilaltr_TR
dc.date2008tr_TR
dc.date.accessioned2008-06-26tr_TR
dc.date.accessioned2015-07-06T10:34:45Z-
dc.date.available2015-07-06T10:34:45Z-
dc.date.issued2008-07-07tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/6991-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008en_US
dc.description.abstractBu arastırmada amaç standardize edilmemis atık malzemelerin Türkiye’de yol insaatlarında kullanılabilme ihtimalinin hem teknik açıdan, hem de çevresel açıdan degerlendirilmesidir. Bu çalısmada bilgisayar analizleri ve laboratuvar deneylerinden elde edilen bilgiler ısıgında genis kullanım alanları göz önüne alınarak çesitli atık malzemeler incelenmistir. Ömrünü tamamlamıs araç lastikleri, uçucu kül ve metal cürufu arastırmaya konu olacak atık malzemeler olarak belirlenmistir. Bu malzemeler üzerinde yapılan laboratuvar deneylerinin yanında metal cürufu için nümerik analiz ve arazi uygulaması da yapılmıstır. Arastırmada seçilen atık malzemelerin dogru uygulama sartları altında yollarda temel olarak kullanılmasının çevresel herhangi bir soruna yol açmayacagı belirtilmistir. Sonuç olarak, göz önüne alınan sartlarda atık malzemelerin yollarda temel malzemesi olarak kullanımının uygun oldugu belirlenmistir.tr_TR
dc.description.abstractThis research deals with the presentation of this project focusing more specifically on the approach to assess both technical and environmental acceptability of the waste and out-of-technical-specifications-material to be used as an alternative material in the road construction in Turkey. Waste tires, fly ash and metal slug were selected for this investigation based on their wide use and information extracted from computer analysis and laboratory tests. Design parameters for roads constructed using discarded metal slug, waste tires and fly ash were presented based on laboratory model studies. Also numerical analysis and field performances were conducted for the metal slug. The conclusion of this research supports that the selected waste materials as an environmentally acceptable base material in road constructions. Consequently, it is concluded that the usage of waste materials as base material for road constructions is possible for every aspect of this research.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectMetal Cürufutr_TR
dc.subjectYol insaatıtr_TR
dc.subjectTemel Malzemesitr_TR
dc.subjectMetal Slagen_US
dc.subjectRoad Constructionen_US
dc.subjectBase Materialen_US
dc.titleAtık Maddelerin Yol İnsaatlarında Temel Mazemesi Olarak Kullanımıtr_TR
dc.title.alternativeUsing Waste Materials As Road Base For Road Constructionen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentZemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentGeotechnicsen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8561.pdf19.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.