Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6984
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorİyisan, Receptr_TR
dc.contributor.authorKepçeoğlu, Özlemtr_TR
dc.date2008tr_TR
dc.date.accessioned2008-02-24tr_TR
dc.date.accessioned2015-07-06T10:34:42Z-
dc.date.available2015-07-06T10:34:42Z-
dc.date.issued2008-11-19tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/6984-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, Bursa İli Güzelyalı Beldesi için mikrotremor ölçümlerine dayanan bir mikrobölgeleme çalışması yapılmıştır. Çalışmada, önce Güzelyalı Beldesi harita üzerinde 150 m×150 m’lik karelere ayrılmış ve her kare içinde en az üç tane olmak üzere yeteri kadar tekil nokta mikrotremor kayıtları alınmıştır. Yapılan mikrotremor ölçümlerinden alınan kayıtlar Nakamura (H/V) yöntemine göre analiz edilerek ölçüm noktası için ortalama bir zemin hakim periyodu ve zemin büyütmesi değerleri belirlenmiştir. Elde edilen bu değerlerin incelenen belde içinde değişimi, Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) yardımıyla incelenmiştir. Yerel zemin sınıfı, hakim periyot ve zemin büyütmesine göre GIS ortamında Güzelyalı Beldesi için pratik amaçlar doğrultusunda kullanılabilecek mikrobölgeleme haritaları hazırlanmış, bölgede mikrotremor ölçümlerinden elde edilen sonuçlar sondajlardan elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study a microzonation of Bursa-Güzelyalı region was performed based on microtremor measurement. The research area was divided into grids of 150 m×150 m and single point microtremor measurements were done in these grids. All of the microtremor measurements were analyzed by using the Nakamura’s Method, and difference of soil amplification and natural soil period were determined in the region. Using the before drilling, region was classificated according to both Turkish Earthquake Code (TDY, 2007) and America National Earthquake Hazards Reduction Program (NEHRP, 2001). The data obtained from the results of the numerical analyses were evaluated and processed by GIS techniques in order to produce microzonation maps.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectMikrotremortr_TR
dc.subjectZemin Büyütmesitr_TR
dc.subjectGIStr_TR
dc.subjectMikrobölgelemetr_TR
dc.subjectMicrotremoren_US
dc.subjectSoil Amplificationen_US
dc.subjectGISen_US
dc.subjectMicrozonationen_US
dc.titleBursa İli Güzelyalı Beldesi İçin Mikrotremor Ölçümlerine Dayanan Bir Mikrobölgeleme Uygulamasıtr_TR
dc.title.alternativeA Microzonation Study For Bursa-güzelyali Region Using Microtremor Measurementsen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentZemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentGeotechnicsen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7929.pdf78.27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.