Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6974
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTeymür, Berraktr_TR
dc.contributor.authorMavituna, Onurtr_TR
dc.date2007tr_TR
dc.date.accessioned2015-07-06T10:34:39Z-
dc.date.available2015-07-06T10:34:39Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/6974-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007en_US
dc.description.abstractSıvılaşmanın insan hayatına ve ekonomiye olan yıkıcı etkilerinden dolayı, bu konuda yapılan araştırmalar günden güne artmakta ve gittikçe önem kazanmaktadır. 1999 Kocaeli Depremi’nden sonra Kocaeli – Adapazarı bölgesinde sıvılaşma hasarlarının yoğun şekilde gözlenmesi, bu konuda yapılacak yeni çalışmaların gerekliliğini ve önemini ortaya koymuştur. Bu konuda bir örnek teşkil edeceği düşünülen bu çalışmada, sıvılaşma mekanizması açıklanmış, sıvılaşmayı önlemede kullanılan sıkılaştırma teknikleri arazi uygulamalarından örnekler verilerek karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu çalışmanın asıl hedefi, sıvılaşmayı önlemede yaygın olarak kullanılan sıkılaştırmanın etkinliğini belirlemektir. Bu amaçla Adapazarı’na ait sıvılaşma potansiyeli yüksek üç farklı zemin profilinde, sıvılaşmaya sebep olan 7.4 büyüklüğündeki 17 Ağustos 1999 Kocaeli Depremi ve 5.8 büyüklüğündeki 13 Eylül 1999 Artçı Depremi’nin “Eşdeğer-lineer Deprem Tepki Analizi (EERA)” programı ile analizi yapılmıştır. Analizlerde kullanılan şiddetli yer ivmeleri depremin merkez üssüne farklı mesafelerde bulunan dört deprem istasyonunun bu depremler esnasında tuttuğu kayıtlardan alınmıştır. Seçilen zemin profillerinin önce doğal koşullar için analizleri yapılmış, daha sonra sıkılaştırma ile iyileştirildikleri varsayılarak analizleri yapılmıştır. Analizler sonucunda, ivmenin, relatif hızın, relatif yer değiştirmenin, kayma deformasyonun, kayma gerilmesinin, şekil değiştirmenin ve spektral ivmenin sıkılaştırma öncesinde ve sonrasında değişimi elde edilmiş ve karşılaştırılmıştır. Son olarak, analiz sonuçları yorumlanarak sıkılaştırmanın etkinliği ortaya konulmuştur.tr_TR
dc.description.abstractBecause of the devastating effects of liquefaction phenomenon on human life and economy, research on this subject has increased and is important. After 1999 Kocaeli Earthquake damage due to liquefaction was observed in Adapazarı region which has emphasized the necessity and importance of doing research on this topic. In this thesis, mechanism of liquefaction was explained and densification techniques that are used as liquefaction remediation methods were compared using case histories. In the scope of this thesis, the aim was to obtain the effectiveness of densification which is widely used for liquefaction remediation. For this purpose, three different highly liquefiable soil profiles which belong to the city of Adapazarı were analyzed using the strong motion data from 1999 Kocaeli Earthquake and its aftershock on September 13th using Equivalent-linear Earthquake site Response Analyses (EERA) program. 1999 Kocaeli Earthquake and its aftershock had magnitudes of 7.4 and 5.8 respectively. Strong motion data used in analyses was obtained from four different strong motion stations that were located at various distances to the epicentre of earthquakes. Soil profiles were analyzed initially in their natural conditions and then analyzed as densification was done. According to the analysis results, before and after densification, changes in acceleration, relative velocity, relative displacement, shear strain, shear stress, strain and spectral acceleration are compared. The analysis results are evaluated and the effectiveness of densification is discussed.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectSIVILAŞMAtr_TR
dc.subjectSIKILAŞTIRMAtr_TR
dc.subjectLIQUEFACTIONen_US
dc.subjectDENSIFICATIONen_US
dc.titleSıkılaştırma İle Sıvılaşma Riskinin Azaltılmasıtr_TR
dc.title.alternativeLiquefaction Remediation By Densificationen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentZemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentGeotechnicsen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7483.pdf7.64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.