Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6974
Title: Sıkılaştırma İle Sıvılaşma Riskinin Azaltılması
Other Titles: Liquefaction Remediation By Densification
Authors: Teymür, Berrak
Mavituna, Onur
Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği
Geotechnics
Keywords: SIVILAŞMA
SIKILAŞTIRMA
LIQUEFACTION
DENSIFICATION
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Sıvılaşmanın insan hayatına ve ekonomiye olan yıkıcı etkilerinden dolayı, bu konuda yapılan araştırmalar günden güne artmakta ve gittikçe önem kazanmaktadır. 1999 Kocaeli Depremi’nden sonra Kocaeli – Adapazarı bölgesinde sıvılaşma hasarlarının yoğun şekilde gözlenmesi, bu konuda yapılacak yeni çalışmaların gerekliliğini ve önemini ortaya koymuştur. Bu konuda bir örnek teşkil edeceği düşünülen bu çalışmada, sıvılaşma mekanizması açıklanmış, sıvılaşmayı önlemede kullanılan sıkılaştırma teknikleri arazi uygulamalarından örnekler verilerek karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu çalışmanın asıl hedefi, sıvılaşmayı önlemede yaygın olarak kullanılan sıkılaştırmanın etkinliğini belirlemektir. Bu amaçla Adapazarı’na ait sıvılaşma potansiyeli yüksek üç farklı zemin profilinde, sıvılaşmaya sebep olan 7.4 büyüklüğündeki 17 Ağustos 1999 Kocaeli Depremi ve 5.8 büyüklüğündeki 13 Eylül 1999 Artçı Depremi’nin “Eşdeğer-lineer Deprem Tepki Analizi (EERA)” programı ile analizi yapılmıştır. Analizlerde kullanılan şiddetli yer ivmeleri depremin merkez üssüne farklı mesafelerde bulunan dört deprem istasyonunun bu depremler esnasında tuttuğu kayıtlardan alınmıştır. Seçilen zemin profillerinin önce doğal koşullar için analizleri yapılmış, daha sonra sıkılaştırma ile iyileştirildikleri varsayılarak analizleri yapılmıştır. Analizler sonucunda, ivmenin, relatif hızın, relatif yer değiştirmenin, kayma deformasyonun, kayma gerilmesinin, şekil değiştirmenin ve spektral ivmenin sıkılaştırma öncesinde ve sonrasında değişimi elde edilmiş ve karşılaştırılmıştır. Son olarak, analiz sonuçları yorumlanarak sıkılaştırmanın etkinliği ortaya konulmuştur.
Because of the devastating effects of liquefaction phenomenon on human life and economy, research on this subject has increased and is important. After 1999 Kocaeli Earthquake damage due to liquefaction was observed in Adapazarı region which has emphasized the necessity and importance of doing research on this topic. In this thesis, mechanism of liquefaction was explained and densification techniques that are used as liquefaction remediation methods were compared using case histories. In the scope of this thesis, the aim was to obtain the effectiveness of densification which is widely used for liquefaction remediation. For this purpose, three different highly liquefiable soil profiles which belong to the city of Adapazarı were analyzed using the strong motion data from 1999 Kocaeli Earthquake and its aftershock on September 13th using Equivalent-linear Earthquake site Response Analyses (EERA) program. 1999 Kocaeli Earthquake and its aftershock had magnitudes of 7.4 and 5.8 respectively. Strong motion data used in analyses was obtained from four different strong motion stations that were located at various distances to the epicentre of earthquakes. Soil profiles were analyzed initially in their natural conditions and then analyzed as densification was done. According to the analysis results, before and after densification, changes in acceleration, relative velocity, relative displacement, shear strain, shear stress, strain and spectral acceleration are compared. The analysis results are evaluated and the effectiveness of densification is discussed.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/6974
Appears in Collections:Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7483.pdf7.64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.