Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6944
Title: Düzenli Depolama Tesislerinde Kullanılmak Üzere Kum-bentonit Karışımlarının Kireç Ve Yüksek Fırın Cürufu Katkısı İle İyileştirilmesi
Other Titles: Investigation Of Lime And Blast Furnace Slag Treated Sand-bentonite Mixtures To Be Used In Waste Disposal Facilities
Authors: Teymür, Berrak
İncesu, Ayşe Neva
436479
Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği
Geotechnics
Keywords: kum
bentonit
kireç
yüksek fırın cürufu
düzenli depolama
geçirimlilik
oturma
sand
bentonite
lime
blast furnace slag
waste disposal facilities
permeability
settlement
Issue Date: 10-Jul-2012
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Çalışmada endüstriyel atık olarak ortaya çıkan malzemelerin düzenli depolama tesislerinin inşasında kullanımının uygunluğu araştırılmış, bu sayede depo tabanını meydana getiren malzeme özelliklerinin iyileştirilmesinin yanı sıra mevcut endüstriyel atık miktarının azaltılması planlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda belirli oranlarda hazırlanan kum ve bentonit karışımlarına kireç ve yüksek fırın cürufu (YFC) ilave edilerek karışımlar hazırlanmış ve kompaksiyon, konsolidasyon ile serbest basınç deneylerine tabi tutularak malzemelerin oturma, geçirimlilik ve mukavemet özellikleri incelenmiştir. Karışım içerisindeki bentonit miktarındaki artışın geçirimlilikte azalmaya neden olduğu anlaşılmıştır. Kireç katkısının geçirimliliği azaltarak basınç dayanımını kum ve bentonit karışımlarına oranla artırdığı görülmüştür. Yapılan çalışmalar sonucunda kireç ve yüksek fırın cürufu katkısının kum-bentonit karışımlarının özelliklerini düzenli depolama tesislerinde uygulanabilirliği açısından olumlu yönde etkilediği anlaşılmıştır.
The usage of industrial waste materials in waste disposal areas as additives are investigated in this study with the expectation of an increase in barrier material quality and decrease in the amount of waste products. Sand-bentonite mixtures are treated with lime and blast furnace slag and compaction, consolidation and unconfined compression tests are done in order to investigate settlement, permeability and stregth of the mixtures. The study showed that the additives increased the quality of sand-bentonite mixtures to be used in waste disposal areas.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
URI: http://hdl.handle.net/11527/6944
Appears in Collections:Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12847.pdf2.19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.