Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6800
Title: Yapılarda Oluşan Hasar Biçimleri Ve Nedenleri Ve Yapıların Onarım Ve Güçlendirilmesi Teknikleri İle Bir Yapının Güçlendirilmesi
Other Titles: General Kind Of Damage Buildings And It’s Reasons And Techniques Of Repairing And Strengthening Reicforcement Buldings And Strengthening A Building
Authors: Gedikli, Abdullah
Şirin, Cemal
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Yapı hasarları
Onarım
Güçlendirme
Deprem
Damaged building
Repair
Reinforcement
Earthquake
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, ülkemizde meydana gelen yapı hasarlarının sebeplerini araştırarak bu konuda alınması gerekli önlemlerin henüz proje aşamasında alarak, yapıların depreme karşı daha dayanıklı olmasının yolları gösterilmektedir. Yapılarda meydana gelen hasarlar sadece tasarım hatasından kaynaklanmadığı, işçilik ve malzeme gibi faktörlerin de önemli kriterler olduğu gözlenmiştir. Sadece işçilik hatası bile bir yapının depremde yıkılabileceğini göstermiştir. Bundan dolayı yapı detaylarına gereken önemi göstermemiz gerektiği vurgulanmıştır. Yapıların onarım ve güçlendirilmesinde ise yapıya yatay rijitliği yüksek olan yeni perde elemanlar ilave ederek, yapımızın deprem güvenliğini sağlanabilmektedir. Yeni ilave edilen elemanlar yapıda ilave burulma etkileri oluşturmamalıdır. Son olarak da yapılan güçlendirme örneği ile bir yapıda güçlendirme yaparken ne tür bir yol izleneceği anlatılmaktadır.
The aim of the this thesis is researching of the reasons of the damaged structures in our country and getting necessary preventions at this subject as just specifying during the project to prevent to making reinforcement project of a building to supply it for being a better situation. Not only planning of buildings but also workmanship and meterails are very important factors for bulding durable structures. It shown that, although fulfilled all necessity factors during building of a qualified structure, the building could be damaged because of inqualified workmanship. So it is emphasized that we have to indicate necessary importance on detail of building. It is good choice to add new shell element for strengthening buildings. It is not wanted that the new additional elements are not constitute the twist affect. Finally it is explained that to strength any buldings what kind of method could be follow.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/6800
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4558.pdf11.63 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.