Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6772
Title: Döşeme Süreksizliklerinin Betonarme Çerçeveli Binaların Davranışına Etkisi
Other Titles: Effect Of The Flat Slab Discontinuities On Reinforcement Framed Structures’ Behaviour
Authors: Öztürk, Turgut
Tekdal, Emre
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Düzensiz yapı
Döşeme süreksizliği
Rijit diyafram
Irregular structure
Slab dicontinuinity
Rigid body diaphragm
Issue Date: 19-Nov-2008
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu tez çalışmasında, döşeme süreksizliklerinin deprem yükleri altında betonarme çerçeveli yapılarda ne gibi etkiler meydana getirdiği incelenmiştir. Depreme dayanıklı bir yapıdan beklenen özeliklerden biri deprem yüklerinin yatay yük taşıyan elemanlara güvenli ve sağlıklı bir biçimde aktarabilmesidir. Bu da ancak kat döşemelerinin rijit diyafram ya da rijit diyaframa çok yakın bir davranış sergileyebilmesi ile mümkün olabilmektedir. Bu çalışmada farklı tür süreksizliklere sahip yapılar modellenmiş ve analiz edilmiştir. Yapılan bina analizler sonucunda hangi tip süreksizliklerin tehlike arz ettiği irdelenmiştir. Yapıların modellemeleri ve analizleri için SAP2000 programı kullanılmıştır. Çalışmada ayrıca A.B.Y.Y.H.Y., IBC ve Eurocode yönetmeliklerine yer verilmiş ve depreme dayanıklı yapı tasarımından bahsedilmiştir. Çok modlu, mod birleştirme yöntemine göre yapılan çözümlemeler A.B.Y.Y.H.Y., IBC ve Eurocode 8 yönetmeliklerine göre gerçekleştirilmiş ve elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Bu yönetmeliklerde belirtilen sınır şartlarının güvenilirliği irdelenmiştir.
In this thesis study, the behaviour of reinforcement framed structures which are having flat slab discontinuities subjected to Earthquake loading have been investigated. One of the main property that should be provided by an Earthquake resistant structure is to distrubute Earthquake loads to the lateral load bearing elements of the structure. And this can only be provided by having the slabs behave as a rigid body diaphragm or very like a rigid body diaphragm. In the study, a group of structure those having different kinds of slab discontinuities have been modelled and analyzed. In the light of the analysis, it has been investigated that which kinds of discontinuities possess danger for the structure. To model and analyze the structures, SAP2000 computer program has been used. Turkish Earthquake Resistant Design Code, IBC and Eurocode 8 are given in the study additionally. The solutions of the models have been made for Turkish Earthquake Resistant Design, IBC and Eurocode 8. Multi-Modal Response Spectrum Analysis has been used as the method of solution. The results have been compared and the given limit values by the standarts have been argued.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/6772
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8921.pdf2.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.