Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6756
Title: C3a Oranı Farklı Çimentolarla Üretilen Betonlarda Sülfat Etkisi Ve Klorür Geçirimliliği
Other Titles: Effect Of C3a Ratio Of Concrete On Sulfate Attack And Chloride Penetration
Authors: Yıldırım, Hasan
Göktepe, Mehmet
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Klorür geçirimliliği
Sülfat Etkisi
C3A
Çimento
Dayanıklılık
Sulfate effect
Chloride penetration
C3A
Cement
Durability
Issue Date: 14-Jul-2008
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada farklı C3A oranına sahip çimentolar ile üretilen betonların klorür geçirimliliği ve sülfat etkisi altında dayanıklılığı incelenmiştir. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan C25, C30, C35 ve C40 dayanım sınıflarında farklı bağlayıcılar ile üretimler yapılmıştır. CEM I 42.5R, SDÇ 32.5 ve ağırlıkça %50 oranında CEM I 42.5R ile SDÇ 32.5 çimento harmanının yanı sıra CEM I 42.5R çimentosuna uçucu kül ikamesi ile de üretim yapılmıştır. Bu üretimlerde betonların kıvam değeri sabit tutulmuş ve bu amaç doğrultusunda su/bağlayıcı oranları değiştirilmiştir. Aynı dayanım ve kıvamda betonlar farklı çimento, dozaj ve su/bağlayıcı oranlarıyla üretilerek, piyasada kullanılan dayanım sınıflarının beton durabilitesi açısından incelenmiştir. Piyasada kullanıldığı gibi sadece dayanım sınıfı ve kıvam değerlerinin betonun dayanıklılık özellikleri açısından tanımlayıcı olmadığı, su/bağlayıcı oranı ve bağlayıcı türünün daha ön planda olduğu görülmüştür.
The primary objective of this experimental study was to investigate the effect of C3A ratio on the resistance of concrete against chloride penetration and sulfate effect. Concrete specimens were produced at the most common strength classes as C25, C30, C35 and C40 by using different types of cement. The cement types CEM I 42.5R, SRC 32.5, blend of CEM I 42.5R and SRC 32.5 %50 by weight and fly ash blended CEM I 42.5R were used to produce concrete specimens. The mixtures produced with variable water/binder ratios for to get the same slump values. As a result, the same strength classes were produced by different cements types, different w/b ratios and different dosages of cement. The strength and workability values are not sufficient to describe the durability properties of concrete. The w/b ratios and cement type are more effective parameters on the concrete’s durability properties.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/6756
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8754.pdf3.89 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.