Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6742
Title: Kompozit Döşeme Elemanlarda Pozitif Moment Taşıma Kapasitesinin İrdelenmesi
Other Titles: Evaluation On The Positive Moment Capacity Of Composite Slabs
Authors: Yüksel, Ercan
Yılmaz, Sema
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Kompozit Döşeme
Aderans
Kayma
Composite Slabs
Connection Between Steel and Concrete
Slip
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Yüksek lisans tezi olarak sunulan bu çalışmada, yaygın olarak kullanılan trapez formlu sac elemanlar kullanılarak oluşturulmuş, benzer sac kalınlığı ve döşeme yüksekliğine sahip 6 adet 4100 mm açıklıklı basit kiriş kompozit döşeme numunesi düşey yükler etkisinde denenmiştir. Her bir numune için, başta ilk çatlama yükü-ilk çatlama yerdeğiştirmesi, ilk akma yükü-ilk akma yerdeğiştirmesi, en büyük yük-en büyük yerdeğiştirme, aderans kaybı değerleri olmak üzere çok sayıda önemli veri elde edilmiştir. Teorik çalışmada M_KAPA.EXE isimli bilgisayar yazılımında, beton ile sac arasındaki aderans kaybı hesaba dahil edilerek moment-eğrilik bağıntıları elde edilmiştir. Moment-eğrilik ilişkileri DOC2B.EXE yazılımına giriş bilgisi olarak verilerek, deneysel olarak incelenen sistemlere ait yük-yerdeğiştirme eğrileri elde edilmiştir. Ulaşılan teorik ve deneysel sonuçlar karşılaştırılmıştır.
This thesis consists of experimental and theoretical studies on composite slabs, which have same steel sheet thickness and slab height. The 1/1 scaled six specimens were tested as simply supported beam. For each specimen; the initial crack load, the initial crack displacement, yield load, yield displacement, ultimate load, ultimate displacement and slip between concrete and steel layers are measured. Analytical studies are performed using the existing computer programs, called M-KAPA.EXE and DOC2B.EXE. Mathematical models for steel and concrete are prepared using the results of the performed material tests. Also depending on the experimental experience, some coefficients are suggested for the slip between concrete and steel layers. The prepared models are used in M-KAPA.EXE program to generate the sectional moment-curvature relations. The calculated moment-curvature relations and the other types of data about the specimens are entered to the computer program of DOC2B.EXE to generate load-displacement relations.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/6742
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8578.pdf132.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.