Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6681
Title: Geleneksel Osmanlı Mimarisine Sahip Ahşap Yalıların Deprem Kuvvetleri Altında İncelenmesi Ve Güçlendirme Teknikleri
Other Titles: Seismic Analysis Of Traditional Ottoman Timber Mansion And Reinforcement Techniques
Authors: Piroğlu, Filiz
Kaplan, Burhan
10003894
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Ahşap yapı
Deprem
Yapısal analiz
Güçlendirme
Wood structures
Earthquake
Structural analysis
Strengthening
Issue Date: 13-Sep-2013
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, deprem yükleri etkisindeki Osmanlı mimarisine sahip büyük ölçekli ahşap yalıların Sait Halim Paşa Yalısı örnek alınarak yapısal analizi gerçekleştirilmiştir. Analizler; DBYBHY 2007 esas alınarak Mod Birleştirme Yöntemi’ne göre 3 boyutlu, Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi’ne göre 2 boyutlu ve UBC 97 uyarınca Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi’ne göre 2 boyutlu modeller oluşturularak 3 farklı yöntemle yapılmıştır. En elverişsiz sonuç 2 boyutlu analizlerde oluştuğu görülmüştür. Analiz sonucu ahşap taşıyıcı elemanlarda oluşan gerilme kontrolleri TS 647 ve National Design Spesification (NDS) standartlarına göre kontrol yapılmıştır. Her iki standarda göre de ahşap elemanlardaki gerilmelerin statik olarak yeterli olduğu gösterilmiştir. Analiz sonucu oluşan en elverişsiz duruma göre mevcut çivili birleşimler NDS standardına göre kontrol edilmiş ve statik açıdan yetersiz olduğu sonucuna varılmışır. Aynı standart kullanılarak yetersiz bulunan bağlantılara bulon ve dairesel çelik kayma kaması birleşim elemanları ile iki farklı güçlendirme metodu uygulanmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Hesaplar sonucunda dairesel çelik kayma kamalı birleşimin, bulonlu birleşime göre daha fazla kuvvet aktarabildiği sonucuna varılmıştır.
In this study using the the seismic behavior of large scale mansions of traditional Ottoman architecture was investigated. The lateral forces that are applied to the structure are the seismic forces. Both the Linear-Dynamic, Modal Superposition Method (Response Spectrum Method) and the Linear-Static, Equivalent Static Force Method were used based on the Turkish Seismic Code 2007. In addition, Equivalent Static Force Method from the UBC 97 standard was also investigated in the seismic analysis. The resulting internal stresses on the members were compared to the allowable values in TS 647 and National Design Spesification (NDS). These stresses were not exceed in allowable values in these standarts. Existing connections with nails were checked in NDS based on most critical analysis result. These connections were statically insufficient and needed strengthening. Different two types connection elements were used for strengthening which are bolt and shear plate. These elements were compared as efficiency and showed that connections with shear plate were more effective than bolted connections.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
URI: http://hdl.handle.net/11527/6681
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13637.pdf4.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.