Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6673
Title: Dbybhy-07 Ve Asce 41-06’da Tanımlanan Doğrusal Olmayan Performans Değerlendirme Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Other Titles: Comparison Of Non-linear Performance Assessment Methods Identified At Turkish Earthquake Code-07 And Asce 41-06
Authors: Girgin, Konuralp
Sönmez, Mehmet
463491
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: DBYBHY-07
ASCE 41-06
TS 500
Performansa dayalı tasarım
Doğrusal olmayan deprem analizi
DBYBHY-07
ASCE 41-06
TS 500
Performance Based Design
Non-linear Earthquake Analysis
Issue Date: 20-Feb-2014
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Binaların deprem yükleri altında gerçekçi olarak hesaplanması ve tasarımı özellikle son yıllarda yaşanan depremler sonucu önem kazanmıştır. Yaşanan mal ve can kayıpları sonrasında, yapıların kuvvete dayalı tasarımları yerine, yer değiştirme ve şekil değiştirmeye dayalı yöntemler geliştirilmiştir. Doğrusal olmayan davranışlarını göz önüne alan, bu metotların geliştirilmesiyle performansa dayalı tasarım kavramı oluşmuştur. Bu tez kapsamında ele alınacak, 3 farklı kat sayısına sahip (6-8-10) DBYBHY-07 ve TS 500’e göre tasarlanmış binanın, ASCE 41-06 ve DBYBHY-07’de anlatılan performans değerlendirme yöntemleriyle incelemesi yapılmıştır. Binalar doğrusal olmayan analiz yöntemleri kullanarak incelenmiştir. Her iki yönetmelikte de bulunan yapının birinci modal yerdeğiştirmelerini gözönüne alan yöntem kullanılmıştır. Her bina için, bütün kritik kesitlerde sonuçlar elde edilmiştir. Elde edilen değerler, incelenen yönetmelik şartlarıyla karşılaştırılmıştır.
A realistic calculation and design of buildings under seismic loads has gained importance in recent years as a result of earthquakes. As a result of casualties and the loss of property, instead of force-based designs of structures, displacement and deformation-based methods have been developed. The development of these methods condsidering the nonlinear behavior leaded the emergence of the term of performance-based design. In this thesis, buildings whis has three different floor number (like 6-8-10 floors) designed by The Turkish Earthquake Code 2007 and Turkish Reinforcement Concrete Code (TS 500) was examined with performance evalution methods described in ASCE 41-06 and DBYBHY-07. The results were compared taking into account differences in local and national conditions with the codes.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
URI: http://hdl.handle.net/11527/6673
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13423.pdf25.88 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.