Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6659
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorOmurtag, Mehmettr_TR
dc.contributor.authorKutlu, Akiftr_TR
dc.date2007tr_TR
dc.date.accessioned2015-07-03T11:28:59Z-
dc.date.available2015-07-03T11:28:59Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/6659-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, birçok mühendislik uygulamasında karşılaşılan zemin-plak etkileşimi problemini dinamik açıdan incelemektir. Bunun için nispeten kalın plaklar için önerilmiş Mindlin kuramı ile homojen olmayan zemini kayma etkilerini de gözeten Pasternak zemin modeli kullanılmıştır. Bildiğimiz kadarıyla, litertürde hiç incelenmemiş olan, zemin ortamının keyfi doğrultuda ortotropiye sahip olduğu ve ortotropinin değişimine göre plak serbest titreşimin nasıl etkileneceği karışık sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak ele alınmıştır. Geliştirilen eleman plak ve keyfi doğrultuda ortotropiye sahip zemin davranışını birlikte barındırmaktadır. Sonlu eleman çözümü için Fortran programlama dilinde bir program kullanılmıştır. Çözümler ilk önce statik zeminsiz problemlerde yapılarak literatür karşılaştırılması yapılmış, daha sonra zeminli ve zeminsiz dinamik problemler çözülerek eleman ve kütle matrisleri doğrulanmıştır. Daha sonra ise burada yapılan çalışmanın sonucu olarak özgün çözümlemeler keyfi doğrultuda ortotropiye sayip zemin-Mindlin plak etkileşimi için yapılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThe main purpose of this study is to deal with the plate-foundation interaction problem, which is often faced in the engineering applications in dynamic aspect. Mindlin plate theory which is suggested for moderately thick plates and Pasternak foundation model which considers the shear influence in foundation continuum. According to our knowledge there exists no study in literature about arbitrary directional ortotropy in foundation, here we will examine the free vibration of mindlin plates on such a type foundation by mixed finite element method to observe how the vibration of plate is effected by the direction of ortotropy. The element developed in this study simulates plate behavior with the including of the foundation. For the finite element calculations a computer program was developed in Fortran codes. In order to verify the element and mass matrices, first static and dynamic problems existing in the literature are solved. Convergence tests were carried on. Finally, as an original example, a free vibration of Mindlin plate resting on arbitrarily orthotropic Pasternak foundation was carried on.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectOrtotropik zemintr_TR
dc.subjectMindlin Plağıtr_TR
dc.subjectKarışık sonlu elemanlartr_TR
dc.subjectSerbest titreşimtr_TR
dc.subjectOrthotropic Foundationen_US
dc.subjectMindlin Plateen_US
dc.subjectMixed Finite Elementsen_US
dc.subjectFree Vibrationen_US
dc.titleKeyfi Doğrultuda Ortotrop Pasternak Zeminine Oturan Mindlin Plaklarının Serbest Titreşimlerinin Karışık Sonlu Elemanlarla Analizitr_TR
dc.title.alternativeFree Vibration Analysis Of Mindlin Plates Interacting With Arbitrary Directional Orthotropic Pasternak Foundation Via Mixed Finite Element Methoden_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentYapı Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentStructural Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7345.pdf2.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.