Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6616
Title: Tdy2007 De Belirtilen Düşey Süreksizlik Durumunun Zaman Tanım Alanında İncelenmesi
Other Titles: Evaluation Of The Discontinuinty Case Specified In Tdy2007 With Time History Analysis
Authors: Girgin, Konuralp
Can, Çağdaş
423570
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: 2007 Türk Deprem Yönetmeliği
Düşey süreksizlik durumu
Düşey Deprem Etkileri
Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi
Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi
2007 Turkish Seismic Code
Vertical discontinuity cases
Vertical seismic effects
Equivalent Linearization Method
Time History Analysis
Issue Date: 16-Feb-2012
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada TDY07’nin 2.3.2.4 maddesi zaman tanım alanında hesap yöntemi ile incelenmiş ve çalışma sonunda elde edilen sonuçlar açıklanmıştır. Çalışmada TDY07 ve TS-500’e uygun olarak tasarlanarak boyutlandırılmış düşeyde B3 tipi süreksizliğe sahip 8 katlı bir konut yapısı üzerinde çalışılmıştır. Yapı üzerinde analizlerin uygulanması aşamasında 3 boyutlu sistemde çalışmak yerine düşey süreksizliğe sahip düzlem çerçeveler üzerinde çalışılmıştır. Analiz sonuçlarında kritik kesitlerde oluşan etkiler irdelenmiştir. Düzlem çerçevelerin kritik kesitlerinde oluşan kesit tepkileri ilk olarak eş değer deprem yükü yöntemi ile doğrusal analiz gerçekleştirilerek bulunmuştur. Zaman tanım alanında ise analizler hem doğrusal hem doğrusal olmayan iki şekilde de gerçekleştirilmiştir. Zaman tanım alanında doğrusal olmayan ve doğrusal analizlerin uygulamasında yatay deprem etkilerinin yanı sıra depremin düşey etkileri de hesaplarda göz önünde bulundurulmuştur. Gerçekleştirilen analizler sonunda eş değer deprem yükü yöntemi analizlerinden elde edilen sonuçlar zaman tanım alanında doğrusal olmayan ve doğrusal analizlerden elde edilen sonuçlarla ayrı ayrı karşılaştırılmıştır.
In this study, TDY07 article 2.3.2.4 (b) is examined with time history analysis method and the results obtained by the study are explained. For this purpose, an 8-storey residential building, which has vertical discontinuity type B3 on structural system and is designed in according to TDY07 and TS-500, is examined. The analysis applied to plane frames which has irregularity instead of applied to whole 3-dimension system. At the end of the analysis the reactions occurred in critical sections are examined. Firstly, the internal forces occurred in critical sections of plane frames are determined by the linear analyses. Equivalent Linearization Method is used for the linear analyses. Time History analyses are performed by using both Non-linear Time History and Linear Time History Analysis Methods. During the implementation of time history analyses, vertical seismic effects of earthquakes are taken into consideration in addition to horizontal earthquake effects. As a result of the study, the results obtained from equivalent linearization method are compared with linear and non-linear time history analysis results.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
URI: http://hdl.handle.net/11527/6616
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12297.pdf8.74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.