Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6606
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorYüksel, Ercantr_TR
dc.contributor.authorSağanda, Erman Cantr_TR
dc.date2011tr_TR
dc.date.accessioned2011-08-08tr_TR
dc.date.accessioned2015-07-03T11:27:20Z-
dc.date.available2015-07-03T11:27:20Z-
dc.date.issued2011-08-11tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/6606-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011en_US
dc.description.abstractYapı sistemlerinin malzeme ve geometri değişimi bakımından doğrusal olmayan analizini yapan DOC3B programının yeniden yazıldığı süreçte, farklı açılardan programın doğrulamasının yapılması ve çok katlı yapı sistemlerinde yatay yük dağılımının kapasite eğrisi üzerindeki etkisinin tartışılması amaçlanmıştır. Yirmi katlı bir yapı sisteminde üç farklı yatay yük dağılımı seçilmiştir. Bunlar üçgen, dikdörtgen ve birinci moda dayanan yatay yük dağılımlarıdır. Taban kesme kuvveti, tepe yerdeğiştirmesi eğrileri, en büyük dayanıma karşı gelen yatay yerdeğiştirme ve göreli kat ötelenme biçimleri karşılaştırılmıştır. Yapılan karşılaştırmalarda açık olarak yatay yük dağılımının kapasite eğrisinin dayanım ve yerdeğiştirme bileşenleri üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Üçgen yatay yük dağılımı kullanıldığında, birinci mod esaslı yatay yük dağılımına daha yakın sonuçlar elde edilebilmektedir. Birden fazla titreşim modunun davranış üzerinde etkili olduğu yapı sistemlerinde, daha doğru sonuçlara ulaşabilmek için titreşim modlarına dayalı yatay yük dağılım biçimlerinin kullanımı önerilmektedir.tr_TR
dc.description.abstractIn the process of re-organization of DOC3B computer program which performs non-linear analyses for the 3D structural systems, it is aimed to test the correctness of some parts of the program and accomplish an analytical work to evaluate the lateral load distribution effect on the capacity curve in multistorey buildings. Three different lateral load distribution functions have been selected for a 20 storey building. These are triangular type, rectangular type and first mode dependent lateral load distribution functions. Base shear vs. top displacement relation, lateral displacement and story drift patterns have been compared to evaluate the effect of lateral load distribution on capacity curve. It is observed clearly that the l ateral load distribution effects force and displacement components of the capacity curve. The triangular type lateral load distribution gives more close results to the ones obtained by using first mode dependent lateral load distribution. For the structures in which a number of vibrational modes are effective on the results, it is suggested to use lateral load distribution pattern depending on the numerous vibrational modes to reach more reasonable results.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectkapasite eğrisitr_TR
dc.subjectbetonarme çerçevetr_TR
dc.subjectcapasity curve;en_US
dc.titleÇerçeve Türü Betonarme Bir Yapı Sisteminde Yatay Yük Dağılımının Kapasite Eğrisine Etkisitr_TR
dc.title.alternativeEffect Of The Lateral Load Distribution On The Capacity Curve In A Frame Type Reinforced Concrete Building Systemen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID410335tr_TR
dc.contributor.departmentYapı Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentStructural Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12015.pdf2.39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.