Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6547
Title: Çift Cidarlı Moloz Dolgulu Tarihi Taş Duvarların Yatay Yükler Altındaki Davranışının Deneysel Olarak İncelenmesi
Other Titles: Experimental Investigation Of The Seismic Behaviour Of Multi-leaf Historical Stone Walls
Authors: İlki, Alper
Doğu, Emre
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Tarihi taş duvarlar
Düzlem içi yatay yükler
Deneysel çalışma
Historical masonry walls
In-Plane lateral loads
Experimental work
Issue Date: 9-Jul-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, yığma yapı tekniğiyle inşa edilen çift cidarlı moloz dolgulu tarihi taş duvarların yatay yükler altındaki davranışı deneysel olarak incelenmiştir. Ülkemiz; anıtsal ve kültürel değerler taşıyan birçok tarihi yapıya sahiptir. Bu yapılarda yaygın şekilde kullanılan, küfeki kesme taşlarla örülmüş duvarların, düzlem içi yatay yükler altındaki hasar durumlarını incelemek için belirli bir ölçekle küçültülerek üretilen taş duvar numuneleri deneye tabi tutulmuştur. Taş duvar modellerinin gerçek taş duvarları en iyi şekilde temsil edebilmesi için duvar elemanları üzerinde birçok malzeme deneyi yapılmış ve elde edilen sonuçlar tez içerisinde aktarılmıştır. Deneyler sonunda elde edilen duvar dayanımı, hasar mekanizmaları, rijitlik değişimi, elastisite modülü gibi parametrelerden yararlanılarak bu tip yapılarda kullanılması için pratik mühendisliğe yönelik önerilen ötelemeye bağlı performans seviyeleri tanımlanmıştır.
In this study multi-leaf historical masonry walls’re tested under a combination of axial and in-plane lateral loads. Turkey has so many monumental and cultural historical masonry structures. To understand the in-plane behaviour of these type multi-leaf historical masonry walls which have mostly limestone units, scaled model walls are built and tested in laboratory. Beside the tests of these walls, mechanical characteristics of the components of historical masonry walls are also examined through material tests for matching the original historical masonry walls. At the end of the tests, using the parameters like lateral strength, failure modes, stiffness, elastic modulus etc, some performance levels are defined for practical usage of civil engineers.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/6547
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10773.pdf10.19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.