Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6505
Title: Boşluklu Tuğla Duvarların Lifli Polimerler İle Güçlendirilmesi Ve Davranışta Harç Etkisi
Other Titles: Retrofitting Of Hollow Clay Brick Walls By Frp And Effect Of Mortar On The Behaviour
Authors: Yüksel, Ercan
Özsayın, Berk
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Karbon lifli polimer
Elastisite modülü
Kayma modülü
Carbon fiber reinforced polymer
Modulus of elasticity
Modulus of shear
Issue Date: 1-Mar-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu tez çalışması kapsamında, boşluklu tuğla ile üretilmiş olan duvar numuneleri yalın ve karbon lifli polimer (CFRP) ile güçlendirilmiş halde deneysel olarak incelenmiş, yalın ve güçlendirilmiş duvarlara ait önemli bazı mekanik özellikler belirlenmiştir. Yalın ve güçlendirilmiş numunelerde basınç deneyleri delik ve deliğe dik doğrultu için ayrı ayrı yapılmıştır. Üçüncü grup deneyler ise diyagonal çekme (kayma) deneylerini kapsamaktadır. Her gruptaki numuneler; dayanım, yerdeğiştirme, şekildeğiştirme, elastisite modülü, kayma modülü ve genel hasar durumları bakımlarından birbirleri ile karşılaştırılmıştır. Özdeş numunelerin davranışlarının benzerliği ve farklı değişkenleri temsil eden numunelerin davranışlarındaki farklılıklar ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. İki farklı CFRP güçlendirme biçiminin yalın duvar davranışında sağladığı dayanım, rijitlik ve süneklik artışları ayrıntılı olarak değerlendirilmiş ve davranıştaki iyileşmeyi ifade eden bazı oransal büyüklükler verilmiştir.
Masonary wall specimens fabricated by hollow clay brick were analyzed experimentally as bare and retrofitted with carbon fiber reinforced (CFRP). Some important mechanical properties produced are given. A number of specimens in each group is retrofitted with CFRP. The axial compression tests are conducted in the two main direction s of wall specimens. Third group of specimens are used for the diagonal tension (shear) tests. The specimens in each group are compared with each other in terms of strength, displacement, strain, modulus of elasticity, modulus of shear and the damage distribution. The response similarities of the related specimens are interested as well as the differences in response of specimens representing different variables. Two different CFRP retrofitting schemes applied to the walls are assessed in terms of strength, stiffness and ductility improvements in the specimens and some parameters are obtained to represent response enhancement.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/6505
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10212.pdf8.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.