Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6503
Title: Boşluklu Tuğla İle Örülmüş Yığma Duvarların Lp Kompozitler İle Güçlendirilmesi Ve Davranışta Boyut Etkisi
Other Titles: Frp Strengthening Of Masonary Walls Constructed With Hollow Clay Bricks And Size Effects On The Observed Behavior
Authors: İlki, Alper
Yılmaz, Emre
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Kayma dayanımı
Karbon lifli polimer
Başlangıç rijitliği
Shear strength
Carbon fiber reinforced polymer
Initial stiffness
Issue Date: 1-Mar-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmanın ana konusu aynı harç tipiyle hazırlanmış duvar numunelerinde boyut etkisidir. Boyut etkisinin yanı sıra numuneler CFRP malzemesi ile güçlendirilmiş ve güçlendirme etkisi de araştırılmıştır. Boyut etkisinin ve güçlendirme etkisinin numune dayanım, başlangıç rijitliği, deformasyon yeteneği ve enerji yutma özelliği üzerindeki etkisini bulmak için numuneler yük delik yönünde, deliğe dik olacak şekilde ve diyagonal çekme etkileri oluşturacak şekilde verilerek deneye tabi tutulmuştur. Deneysel çalışma sonucunda; boyut artışı ile numunelerin basınç ile kayma dayanımının ve deformasyon yeteneğinin azaldığı, güçlendirmenin ise numune basınç dayanımı, kayma dayanımı, enerji yutma özelliği ve özellikle şekil değiştirme yeteneğini arttırdığı görülmüştür. Bunun yanı sıra daha önce önerilmiş olan analitik yaklaşımlar ve bazı yönetmelikteki kurallar ile numune kapasiteleri hesaplanmıştır. Hesaplanan sonuçlar ve deney sonuçlarının birbirinden çok farklı olmadığı görülmüştür.
In this study, the size effect was investigated on the wall specimens made with same mortar. Furthermore the specimens were strengthened with carbon FRP sheets and the effect of strengthening was also investigated. In order to determine the size and strengthening effect on strength, initial stiffness, deformation capability and energy dissipation , specimens were tested under different loading conditions such as parallel to the holes, perpendicular to the holes, and in diagonal direction. Test results show that, material compressive strength, shear strength and also deformation capability decreased due to increase in specimen dimensions. Strengthening with carbon FRP sheets provided a remarkable increase on compressive strength, shear strength, deformation capability and energy dissipation capacity. In addition to this test results were compared with empirical values are given in standards. Besides, the wall specimen capacities were calculated with the previously proposed analytical approaches and some code regulations. The calculated results and experimental results are not different from each other.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/6503
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10211.pdf8.75 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.