Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6479
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÇağlayan, B. Özdentr_TR
dc.contributor.authorBozkurt, Mehmet Bakırtr_TR
dc.date2009tr_TR
dc.date.accessioned2009-07-02tr_TR
dc.date.accessioned2015-07-03T11:26:58Z-
dc.date.available2015-07-03T11:26:58Z-
dc.date.issued2009-07-02tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/6479-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, Türkiye’de ilk defa kullanılacak olan 70.0 ton boş ağırlığında, 43.8 m uzunluğunda, 42.4 m kanat açıklığında ve 14.6 m yükseklikte olan A400M nakliye uçağının bakım-onarım çalışmalarını karşılayabilmek amacıyla yapılmış olan uçak hangarı günümüz tasarım kurallarına göre yeniden boyutlandırılmıştır. Yapı sisteminin x yönü süneklilik düzeyi normal çerçevelerden, y yönü ise süneklilik düzeyi normal çerçeve ve çaprazların birlikte kullanıldığı, 65 ile 36 m. açıklığa ve 7270 m2 alana sahip bir uçak hangarı ve depodan oluşmaktadır. Yapının 1. derece deprem bölgesinde ve Z4 yerel zemin sınıfına sahip olduğu kabul edilmiştir. Yapısal çelik sınıfı için 2.40 t/cm2 akma gerilmesine sahip ST37 (S235JR) ve 2.75 t/cm2 akma gerilmesine sahip ST44 (S275JR) malzemesi kullanılmış olup, taşıyıcı sistem SAP2000 V.11 sonlu elemanlar programında üç boyutlu olarak boyutlandırılmıştır. Tasarım emniyet gerilmesi esasına göre, deprem hesabı ise DBYYHY (Nisan 2007) ye uygun olarak yapılmıştır. Yapı sistemi X-Steel V.13 çizim programında çizilerek malzeme listeleri çıkarılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, A400M transport airplane hangar having 70 ton weight, 43,8 m length and 14.6m height was be designed in order to respond working of attention and repairing. Ductility of x- direction is normal consisting of frames and ductility of y-direction is normal consisting of frames and braces. The airplane hangar is consist of 65 and 35 m bay and has area being 7270 m2 square. Eartquake zone is one and classification of local soil is Z4. St 37 (S235JR) being 2,40 t/cm2 yield stress and St 44 (S275JR) being 2,75 t/cm2 yield stress were be used as steel materials. Steel construction was be designed in SAP2000 with respect to finite element methods and drawed in X-STEEL V.13 and listed material lists.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectÇelik Yapıtr_TR
dc.subjectUçak Hangarıtr_TR
dc.subjectSAP2000tr_TR
dc.subjectSteel Constructionen_US
dc.subjectAirplane Hangaren_US
dc.subjectSAP2000en_US
dc.titleBüyük Açıklığa Sahip Bir Uçak Hangarının Tasarımıtr_TR
dc.title.alternativeDesign Of An Airplane Hangar Having Large Bayen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentYapı Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentStructural Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9719.pdf2.29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.