Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6479
Title: Büyük Açıklığa Sahip Bir Uçak Hangarının Tasarımı
Other Titles: Design Of An Airplane Hangar Having Large Bay
Authors: Çağlayan, B. Özden
Bozkurt, Mehmet Bakır
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Çelik Yapı
Uçak Hangarı
SAP2000
Steel Construction
Airplane Hangar
SAP2000
Issue Date: 2-Jul-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, Türkiye’de ilk defa kullanılacak olan 70.0 ton boş ağırlığında, 43.8 m uzunluğunda, 42.4 m kanat açıklığında ve 14.6 m yükseklikte olan A400M nakliye uçağının bakım-onarım çalışmalarını karşılayabilmek amacıyla yapılmış olan uçak hangarı günümüz tasarım kurallarına göre yeniden boyutlandırılmıştır. Yapı sisteminin x yönü süneklilik düzeyi normal çerçevelerden, y yönü ise süneklilik düzeyi normal çerçeve ve çaprazların birlikte kullanıldığı, 65 ile 36 m. açıklığa ve 7270 m2 alana sahip bir uçak hangarı ve depodan oluşmaktadır. Yapının 1. derece deprem bölgesinde ve Z4 yerel zemin sınıfına sahip olduğu kabul edilmiştir. Yapısal çelik sınıfı için 2.40 t/cm2 akma gerilmesine sahip ST37 (S235JR) ve 2.75 t/cm2 akma gerilmesine sahip ST44 (S275JR) malzemesi kullanılmış olup, taşıyıcı sistem SAP2000 V.11 sonlu elemanlar programında üç boyutlu olarak boyutlandırılmıştır. Tasarım emniyet gerilmesi esasına göre, deprem hesabı ise DBYYHY (Nisan 2007) ye uygun olarak yapılmıştır. Yapı sistemi X-Steel V.13 çizim programında çizilerek malzeme listeleri çıkarılmıştır.
In this study, A400M transport airplane hangar having 70 ton weight, 43,8 m length and 14.6m height was be designed in order to respond working of attention and repairing. Ductility of x- direction is normal consisting of frames and ductility of y-direction is normal consisting of frames and braces. The airplane hangar is consist of 65 and 35 m bay and has area being 7270 m2 square. Eartquake zone is one and classification of local soil is Z4. St 37 (S235JR) being 2,40 t/cm2 yield stress and St 44 (S275JR) being 2,75 t/cm2 yield stress were be used as steel materials. Steel construction was be designed in SAP2000 with respect to finite element methods and drawed in X-STEEL V.13 and listed material lists.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/6479
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9719.pdf2.29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.