Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6478
Title: Çok Katlı Bir Çelik Yapının Çelik Veya Betonarme Çekirdekli Tasarımlarının Karşılaştırılması
Other Titles: The Comparision Of High Rise Steel Structure Design With Steel Braced Frame Core Or Reinforced Concrete Shear Wall Core
Authors: Piroğlu, Filiz
Doğru, Selçuk
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Çok Katlı Çelik Yapı
Çelik Çekirdek
Betonarme Çekirdek
High Rise Steel Structure
Steel Braced Frame Core
Reinforced Concrete
Issue Date: 3-Jul-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu tez çalışmasında çok katlı bir çelik yapının düşey yükler, rüzgar yükleri ve deprem yükleri altında süneklik düzeyi yüksek çelik çekirdek veya betonarme çekirdek taşıyıcı sistemleri kullanılarak analizleri yapılmış maliyet ve yapım süresi bakımından karşılaştırılmıştır. Yapının ölçüleri kısa doğrultuda 14.4 m, uzun doğrultuda 36 m’ dir. Yapı kat yükseklikleri 3.5 m olup 28 kattan oluşmaktadır. Yapının toplam yüksekliği 98 m’ dir. Döşeme sistemi kompozit döşeme olarak tasarlanmıştır. Taşıyıcı sistemin çelik veya betonarme çekirdekli tasarımları için statik ve dinamik analiz bilgileri, statik sistem tanımı, yapıya etkiyen düşey ve yatay yükler, yük kombinasyonları ve kesit hesapları verilmiştir. Yapının üç boyutlu statik ve dinamik analizi ETABS programı kullanılarak yapılmıştır. Yapı sistemi İMO - 02. R-01, TS 648, TS500, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik 2007, Eurocode 4 ve NBC 1995 yönetmelikleri kapsamında incelenmiştir.
In this study, a high rise steel structure with high ductility steel braced frame core or high ductility reinforced concrete shear wall core is designed and compared under the gravity loads, wind loads and earthquake loads. The system length of structure on direction x is 36.0 m and the length of structure on direction y is 14.4 m. All storey has 3.50 m and height of the 28 stored structure is 98 m. Floors are consisted of composite beams. For the structures that has steel braced frame core or reinforced concrete shear wall core, the information of static and dynamic analysis, description of statical system, vertical and horizontal loads and the load combinations, calculations of members are given. ETABS which is structural analysis programme is used for static and dynamic analysis. The structure is designed according to İMO - 02. R-01, TS 648, TS500, Regulations for Buildings of Disasters Regions 2007, Eurocode 4 and NBC 1995.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/6478
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9716.pdf7.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.