Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6472
Title: F Tipi Uçucu Kül Kullanılmış Betonların Kül Etkinlik Katsayıları
Other Titles: Efficiency Of Class F Fly Ash In Concrete
Authors: Yıldırım, Hasan
Karateke, Sadık Kerem
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: F tipi uçucu kül
Etkinlik faktörü
Mekanik özellikler
Class F Fly Ash
Efficiency Factor
Mechanical Properties
Issue Date: 1-Jul-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, Çatalağzı Termik Santrali’nden temin edilen F tipi uçucu kül ile PÇ 42,5 çimento kullanılarak seri betonlar üretilmiştir. Eşit işlenebilme koşuluna ve çimento yerine uçucu kül ikame metoduna göre üretilen uçucu küllü betonların 28. ve 90. günlerdeki mekanik özellikleri incelenmiş, kontrol numunelerine kıyasla optimum basınç dayanımına sahip uçucu küllü numunelerin Bolomey ve Feret formüllerine göre k etkinlik faktörü değerleri hesaplanmıştır. Uçucu küllü numunelerin mekanik özelliklerinin araştırılması amacıyla, ultrases hızı ve elastisite modülü ölçümü deneyleri yapılmıştır. Yapılan deney sonuçlarını literatürdeki çalışmalarla karşılaştırdığımızda, F tipi uçucu küllerin betonda işlenebilirliği iyileştirdiği, ilerki yaşlarda basınç dayanımını arttırdığı, betondaki boşluk miktarını azalttığı ve yüksek etkinlik katsayısı değerleri verdiği gözlemlenmiştir.
In this experimental study, class F fly ash and PC 42,5 cement were used. Concretes with fly ashes were produced according to the equal workability method. Their mechanical properties were analysed and using the Bolomey and the Feret equations the efficiency factor k depending on the optimum compression strength was calculated. Besides that, ultrasonic pulse velocity and modulus of elasticity tests were applied on the specimens. If we compare the results with the examples given in the literature, class F fly ashes in concrete improve the workability, thier compressive strength values during 90. days are over the witness samples, they decrease the compasity of concrete and they have higher efficiency values.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/6472
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9644.pdf922.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.