Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6469
Title: C Tipi Uçucu Küllerin Etkinliği
Other Titles: Effiency Of C Type Fly Ashes
Authors: Yıldırım, Hasan
Gürbüz, Emrah
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Uçucu Kül
Etkinlik Faktörü
Bolomey Formülü
Fly Ash
Effiency Factor
Bolomey Formula
Issue Date: 29-Jun-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, C tipi uçucu küllerin etkinliği araştırılmıştır. Yüksek kireçli uçucu küller olarak da bilinen C tipi uçucu küller, içerdikleri yüksek kireç oranı sebebiyle bir miktar bağlayıcılık özelliği göstererek, erken yaşlarda bile sadece portland çimentosunun bağlayıcı olarak kullanıldığı betonlara benzer mekanik özellikler gösterebilirler. Uçucu külün etkinliğinin saptanabilmesi için uçucu küllü ve uçucu külsüz beton serileri üretilmiştir. Üç çimento dozajı, iki çimento eksiltme oranı ve üç uçucu kül ekleme oranı kullanılmıştır. Su/çimento oranları ve basınç dayanımı değerleri kullanılarak Bolomey formülü yardımıyla C tipi uçucu küllerin etkinliği hesaplanmıştır. Deney sonuçlarına göre çimento dozajı arttıkça uçucu külün etkinliği de artmıştır. Etkinlik faktörü zaman içerisinde artmıştır. Çimento çıkarım yüzdesinin de uçucu külün etkinliği üzerinde önemli bir etkisinin bulunduğu saptanmıştır.
In this study the objektive was to find the effiency factors of Turkish C type fly ashes. C type fly ashes also known as high calcium fly ashes, have some cementitious properties that even in early ages, concrete with fly ash admixtures can show mechanical properties like the concretes consisting of only portland cement. In order to find the effiency factor of fly ash, series of concrete samples with and without fly ash are produced. Three different cement dosages were used, two different ratios of cement reduced from the control concretes and three different ratios of fly ash were added into the mixtures. From the compressive strength results and water/cement ratios, the k effiency factors of C type fly ashes were obtained using Bolomey formula. According to test results, the k effiency factor increased as the cement dosage in the concrete increased. Effiency factor increased in time. The cement reduction ratio is also important in the effiency of fly ashes.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/6469
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9618.pdf1.4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.