Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6439
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÖztürk, Turguttr_TR
dc.contributor.authorGökhan, Eylemtr_TR
dc.date2009tr_TR
dc.date.accessioned2009-02-04tr_TR
dc.date.accessioned2015-07-03T11:26:51Z-
dc.date.available2015-07-03T11:26:51Z-
dc.date.issued2009-02-16tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/6439-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, yapının periyodunu uzatarak yapıya gelen deprem etkilerini azaltmak amacıyla, taban yalıtımı sistemiyle kauçuk izolatör kullanımının, taşıyıcı sistem davranışına olan etkileri araştırılmıştır. Öncelikle yapısal kontrol sistemi yaklaşımının genel değerlendirilmesi yapılmış ardından pasif kontrol sistemlerinin sınıflandırılması yapılarak uygulama örneklerine yer verilmiştir. Son olarak, zaman tanım alanında lineer olmayan analiz yöntemi kullanılarak sekiz katlı betonarme bir yapının taban ankastre hali ve taban izolasyonlu haline ait dinamik analizler yapılmıştır. Analizler sonucunda elde edilen periyot, göreli kat ötelemeleri, maksimum kat ivmeleri ve kesme kuvvetleri karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Seçilen taban izolasyonu sisteminin, yapının periyodunu arttırarak zemin ve yapı etkileşimini minimize ettiği ve geleneksel yöntemlere göre, taşıyıcı sistem davranışındaki olumlu etkileri sayesinde yapıda hasar oluşma riskini azalttığı sonucuna varılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, the effects of base isolation system use, mainly rubber isolator, on bearing system response are investigated with the purpose of decreasing the earthquake effects on structure by prolonging the period of the structure. First of all, general evaluation of structural control system is made, then passive control systems are classified and application samples are mentioned. Lastly, by using nonlinear time history analysis method, dynamic analysis of fixed-base state and base isolated state of concrete structure with eight stories are conducted. As a result; observed periods, storey drifts, maximum story accelerations, and shear forces are compared. It is concluded that selected base isolation system minimized the interaction between ground and structure by prolonging the period of structure and decreased the risk of damage to the structure by the positive effects on bearing system response compared to traditional approaches.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectPasif kontrol sistemleritr_TR
dc.subjectTaban yalıtımıtr_TR
dc.subjectKauçuk izolatörtr_TR
dc.subjectPassive control systemsen_US
dc.subjectbase isolationen_US
dc.subjectrubber isolatoren_US
dc.titleBetonarme Yapılarda İzolatör Kullanımının Taşıyıcı Sistem Davranışına Etkileritr_TR
dc.title.alternativeEffects Of Isolator Used On Bearing System Response In Concrete Structuresen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentYapı Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentStructural Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9085.pdf2.74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.