Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6405
Title: Euclıd Ve Yarı-euclıd Uzaylarının Noktasal 1-tipinden Gauss Tasvirine Sahip Alt Manifoldları
Other Titles: Submanifolds Of Euclidean And Pseudo-euclidean Spaces With Pointwise 1-type Gauss Map
Authors: Dursun, Uğur
Turgay, Nurettin Cenk
465899
Matematik Mühendisliği
Mathematics Engineering
Keywords: Noktasal 1-tipinden Gauss tasviri
paralel ortalama eğrilik vektörü
dönel yüzey
harmonik tasvir
uzaysal yüzey
Pointwise 1-type Gauss map
parallel mean curvature vector
rotational surface
harmonic mapping
space-like surface
Issue Date: 30-Apr-2013
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, Euclid ve yarı-Euclid uzaylarının noktasal 1-tipinden Gauss tasvirine sahip alt manifoldları ele alınmıştır. İlk olarak, keyfi boyuta ve keyfi indekse sahip bir yarı-Euclid uzayının karşıt boyutu 2 olan yönlendirilmiş bir alt manifoldunun Gauss tasvirinin Laplasyeni elde edilmiştir. Ayrıca, Euclid ve yarı-Euclid uzaylarının noktasal 1-tipinden Gauss tasvirine sahip alt manifoldlarının sınıflandırılmasında kullanılabilecek bazı yardımcı teoremler ispatlanmıştır. Daha sonra, 4-boyutlu Euclid uzayının noktasal 1-tipinden Gauss tasvirine sahip dönel yüzeyleri çalışılmıştır. Son olarak, 4-boyutlu Minkowski uzayının noktasal 1-tipinden Gauss tasvirine sahip uzaysal yüzeyleri ile ilgili bazı sınıflandırma ve karakterizasyon teoremleri ispatlanmıştır.
In this study, submanifolds of Euclidean spaces and pseudo-Euclidean spaces with pointwise 1-type Gauss map are studied. Firstly, the Laplacian of Gauss mapping of an oriented submanifold with codimension 2 in pseudo-Euclidean space with arbitrary dimension and arbitrary index is obtained. Also, some lemmas that can be used to classify submanifolds of Euclidean spaces and pseudo-Euclidean spaces with pointwise 1-type Gauss map are proved. Next, rotational surfaces of Euclidean 4-space with pointwise 1-type Gauss map are studied. Finally, some characterization and classification theorems on space-like surfaces in the Minkowski 4-space with pointwise 1-type Gauss map are proven.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
URI: http://hdl.handle.net/11527/6405
Appears in Collections:Matematik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13470.pdf407.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.