Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6340
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBayazıt, Nigantr_TR
dc.contributor.authorTigrel, H. Semra Serdaroğlutr_TR
dc.date2013tr_TR
dc.date.accessioned2013-04-18tr_TR
dc.date.accessioned2015-07-01T19:40:32Z-
dc.date.available2015-07-01T19:40:32Z-
dc.date.issued2013-04-24tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/6340-
dc.descriptionTez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013tr_TR
dc.descriptionThesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013en_US
dc.description.abstractAmeliyathanede çalışmak takım ile birlikte hareket ederek mümkündür. Ameliyat takımı steril ortamda çalışmaktadır, steril ortamın getirdiği kısıtlamalar, çok çeşitli donanımın kısıtlı bir alanda, hasta yatağının çevresinde hazır bulundurulması, acil durumlarda gerekli ekipmanının ulaşılabilir yakınlıkta saklanması, özellikle gerekli her türlü donanımın belli prosedürler çerçevesinde kullanılması, hareket serbestliğini kısıtlamaktadır. Ameliyathane de ki ergonomik tasarım ve planlama eksiklikleri, takım ergonomisinde ve teknik yapılanmada ki eksiklikler, ameliyat sürecinde ve sonrasında, ameliyat takımının çeşitli zorluklarla ve sağlık sorunları ile karşılaşmasına sebep olabilmektedir. Operatörler ameliyat işlemine yoğunlaştıkları için genellikle duruş pozisyonlarının farkında olmadan çalışırlar veya yaptıkları işin kalitesinden ödün vermemek için rahatsızda olsalar duruş pozisyonlarını değiştirmezler. Yapılan işin yapısı da genellikle, kısa bir ara vererek kaslarını rahatlatmaya uygun değildir. Ameliyathanelerde ki ergonomik tasarım eksikliklerini gidermek amacıyla çalışmaya başlanmış, ameliyat sürecinde, ameliyat takımı izlenmiş fotoğraf çekilmiş ve gözlem yapılmıştır. Cerrahların duruş pozisyonlarına yoğunlaşarak ölçümler, değerlendirmeler ve tasarım önerileri yapılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractWorking in an operation room is possible with an operation team. Surgical team works in sterile conditions, the constraints imposed by a sterile environment, a limited area of a wide variety of equipment being ready to be around the patient s bedside, emergency equipment needed to be stored in proximity, particularly the use of all necessary equipment within the framework of certain procedures, restricts freedom of movement. Deficiencies in the ergonomic design and planning in the operating room, lacking of team-ergonomics and technical structure, during and after surgery, encounter various difficulties and may cause health problems in the surgery team. Surgeons do not realize their uncomfortable postures, if they realize, they still don’t change their postures not to stop the process of the surgery, and usually they try to concentrate on their operation not to compromise the quality of their work. Structure of the work is not appropriate to relax the muscles by giving short breaks. To evaluate and determine the problems of the working environment in the operation room, a survey is done on the basis of ergonomic design. Photographs are taken and questionnaires are made with the surgeons searching for the causing factors of musculoskeletal injuries among surgeons. Focusing on postures of the surgeons measurements, evaluations and design proposals are made.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectErgonomitr_TR
dc.subjectTasarımtr_TR
dc.subjectAmeliyathanetr_TR
dc.subjectErgonomicsen_US
dc.subjectDesignen_US
dc.subjectOperation-Roomen_US
dc.titleAmeliyatlarda Cerrahlar İçin Ergonomik Destek Ünitesi Geliştirilmesitr_TR
dc.title.alternativeDesign Development Of Ergonomic Supporting Unit For Surgeons In Operation Roomsen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID465628tr_TR
dc.contributor.departmentMimari Tasarımtr_TR
dc.contributor.departmentArchitectural Designen_US
dc.description.degreeDoktoratr_TR
dc.description.degreePhDen_US
Appears in Collections:Mimari Tasarım Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13463.pdf3.62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.