Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/621
Title: Alüminyum Elektrodla Elektrokoagülasyon Prosesi İle Asidik Ph Aralığında Florür Giderimi
Other Titles: Flouride Removal By Electrocoagulation Process Using Aluminum Electrodes At Acidic Ph Range
Authors: Tünay, Olcay
Taştaban, Mine
460342
Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Environmental Science and Engineering
Keywords: alüminyum elektrod
elektrokoagülasyon
florür giderimi
aluminum electrod
electrocoagulation
fluoride removal
Issue Date: 21-Feb-2014
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Yapılan çalışmada, sentetik olarak hazırlanan numunelerin alüminyum elektrodlar kullanılarak elektrokoagülasyon prosesi ile florür gideriminin çamur oluşumunun daha az olduğu asidik bölgede incelenmesi ile ilgili deneysel çalışmalar yürütülmüştür. Alüminyum hidroksit çözünürlüğünün optimum pH’ının altındaki değerlerde elektrod üzerinde birikim ile florür gideriminde optimum işletme koşulları belirlenmiştir. Yapılan kinetik çalışmalar ile prosesi etkileyen parametrelerin reaksiyon hızına olan etkileri incelenmiştir. Elektrokoagülasyon prosesi sonucunda oluşan çamur ve yapılan deneyler sonrasında anot ve katod yüzeyi üzerinde biriken katı madde üzerinde analizler yapılmıştır. İnsan sağlığı açısından önemli olan alüminyumun florür ile birlikte giderimi incelenmiştir. Ekonomik analiz açısından en önemli parametre olabilecek pH ayarı için asit harcamaları belirlenmiştir. Ayrıca florürün elektrodlar üzerinde tutulması ile ilgili bir mekanizma önerisi de getirilmiştir.
In this study, experimental studies were conducted for the removal of fluoride by electrocoagulation process using aluminum electrodes and with synthetic samples. The purpose of the study was to investigate the removal potential of fluoride on the electrodes rather than onto the sludge. Flouride removal via accumulaion on the electrode is carried out in the pH range; where solubility of aluminum hydroxide near the optimum pH values. The main parameters were evaluated to find out their impact on the process and to define optimum treatment conditions The kinetic analysis of the data was employed to assess the effects of the process parameters on the rate of the process The analysis of the material scraped off the electrodes and the sludge after electrocoagulation process As an indication of the applicability of the process , the amount of acid needed for initial pH adjustment is determined for synthetic samples as well as tap waters In addition, the mechanism for accumulation of flouride on electrodes have been recomended.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
URI: http://hdl.handle.net/11527/621
Appears in Collections:Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13294.pdf1.24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.