Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/597
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorİnsel, H. Güçlütr_TR
dc.contributor.authorÖzcan, Onur Y.tr_TR
dc.date2011tr_TR
dc.date.accessioned2011-07-07tr_TR
dc.date.accessioned2015-04-09T13:19:39Z-
dc.date.available2015-04-09T13:19:39Z-
dc.date.issued2011-07-11tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/597-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011en_US
dc.description.abstractMikroorganizmaların çoğalması sayısız biyokimyasal reaksiyonu ve yüksek miktarda farklı parametreyi içeren oldukça karmaşık bir süreçtir. Monod, saf bir kültürün çoğalma profilini Michaelis-Menten’in kinetik modelinden esinlenmiş olan bir uyarlaması ile tarif ettiğinden beri araştırmacılar atıksu artıma tesislerinin biyolojik reaktörlerinde ve doğal ortamlarda mikroorganizmaların davranışlarını en iyi şekilde ortaya koyacak modeli geliştirmeye çalışmaktalar. Biyoloji karmaşık olsa dahi, modelin kendisinin basit olması, fakat mümkün olduğunca doğru sonuçlar vermesi gerekmektedir. Aktif Çamur Model Serisi (ASM No. 1, 2 ve 3) bu çabanın bir sonucu olarak ortaya çıkmışlardır, fakat bu modellerin uygulanamadığı koşullar da mevcuttur. Bu tez bu koşullardan birisi üzerine yoğunlaşmaktadır: ara metabolik ürünlerin ortaya çıkıp substrat olarak tüketildiği, aşırı yüklenmiş bir sistem. Bu sorunu çözmek için ASM No. 3 modelinin basitleştirilmiş bir sürümü baz alınarak ortaya yeni bir model çıkarılmış ve bu modelin sistemin benzetimini doğru bir şekilde yapıp yapmadığı kontrol edilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractMicrobial growth is an extremely complex process involving countless biochemical reactions and a high number of different parameters affecting these reactions. Ever since Monod fit the growth pattern of a pure microbial culture on a Michaelis-Menten inspired model, researchers have been trying to come up with the best way to describe mathematically the behavior of microorganisms within biological reactors of wastewater treatment plants as well as in natural media. Although the biology involved is complex, the model has to be simple without sacrificing too much accuracy. The Activated Sludge Model series (ASM No. 1, 2 and 3) are a product of this effort, but there are still conditions they are not able to handle – such as the one this thesis deals with: an overloaded system, in which intermediary metabolites form and are subsequently consumed as substrate. To tackle this problem, a new model based on a simplified version of ASM No. 3 was proposed, and its accuracy validated.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectAktif çamur modellemesitr_TR
dc.subjectASM 3tr_TR
dc.subjectglikoztr_TR
dc.subjectaşırı metabolik yüklemetr_TR
dc.subjectActivated sludge modelingen_US
dc.subjectASM 3en_US
dc.subjectglucoseen_US
dc.subjectmetabolic overloadingen_US
dc.titleGlikozla Beslenen Aktif Çamur Sistemlerinde Aşırı Metabolik Yüklemenin Modellenmesitr_TR
dc.title.alternativeModel-based Evaluation Of Metabolic Overloading In Glucose-fed Activated Sludge Systemsen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID405806tr_TR
dc.contributor.departmentÇevre Bilimleri ve Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentEnvironmental Science and Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Çevre Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11843.pdf4.42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.