Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5971
Title: Hizmet Sektöründe Kalite Metriklerinin Ölçülmesi Ve İyileştirilmesi
Other Titles: Measuring Quality Metrics And Improving Quality In Service Sector
Authors: Sümen, Halefşan
Ülker, Ayhan
İşletme Mühendisliği
Management Engineering
Keywords: Hizmet Kalitesi
Hizmet Yönetimi
Performans Metrikleri
Hizmet Kalitesinin İyileştirilmesi
Service Quality
Service Management
Performance Metrics
and Improving Service Quality.
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, hizmet kalitesi metriklerinin belirlenmesi, ölçülmesi ve kalitenin iyileştirilmesi araştırılmıştır. İlk önce hizmetin ne olduğu ve hizmet yönetimi hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra hizmet kalitesi üzerinde incelemeler yapılmıştır. Hizmet kalite performansı ölçme kriterleri belirlemedeki esaslar belirtilmiştir. Son aşamada ise lojistik sektörü üzerine uygulama yer almaktadır.
In this study, defining service quality metrics, measuring quality metrics and improving service quality is investigated. Firstly, information is given about what service is and service management. Then. Service quality evaluated. Basis of defining service quality metrics investigated. Finally, there is an implementation of one of the service sectors, logistics services.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
URI: http://hdl.handle.net/11527/5971
Appears in Collections:İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1899.pdf1.39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.