Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5968
Title: 500 Büyük Sanayi Kuruluşunda Üretim, Kârlılık Ve İstihdam İlişkileri
Other Titles: Production, Profitability And Labour Relations In Manufactory Firms Among Turkey’s 500 Biggest Industry Establishments
Authors: Şenesen, Ümit
Köstekli, Özlem
İşletme Mühendisliği
Management Engineering
Keywords: Üretim
kârlılık
istihdam
imalat sanayii firmaları
Productivity
employment
labour
manufactory firms
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: 500 büyük sanayii kuruluşunda üretim, kârlılık ve istihdam ilişkileri, imalat sanayii ve özel imalat sanayii firmalarında istihdam-emek gelirleri, istihdam-ücretler, istihdam-verimlilik, istihdam-kâr, istihdam-emek payı ve ücretler-istihdam ilişkileri üzerine yoğunlaşılarak incelenmiştir. 500 büyük sanayi kuruluşu imalat ve özel imalat sanayii firmaları için elde edilen sonuçların farklılığı, kamu sektörünün genel imalat sanayii üzerindeki güçlü bir etkisini ortaya çıkarmaktadır. Söz konusu karşılaştırmalı incelemede kamu ve özel sektör arasındaki farklılığın, genel olarak kamu sektörünün daha çok küçülmeye ve özel sektör kârlılığını korumaya yönelik politikalarından kaynaklandığı anlaşılmaktadır. 500 büyük sanayii kuruluşu özel imalat sanayii odaklı yapılan; emek gelirleri, ücretler, verimlilik, kâr, emek payı değişkenlerinin istihdam ile ilişkileri ve ücret-verimlilik ilişkilerinin yönleri ve yapısal özellikleri, Türkiye özel imalat sanayii için yapılan diğer araştırma sonuçları ile güçlü bir benzerlik içindedir. Diğer bir deyişle, hazırlanan bu tez, amacı doğrultusunda yapılan çalışmalar ile, 500 büyük sanayi kuruluşu özel imalat sanayii firmalarına ilişkin elde edilen sonuçların, Türkiye geneli özel imalat sanayiindeki üretim, kârlılık ve istihdam ilişkilerini yansıttığı ortaya çıkarılmaktadır.
Manufactory firms among Turkey s 500 biggest industry establishments are examined after 1980, in terms of production, profitability and labour relations. The figures provided from this research get reveal that the public sector has general impact on the manufacture industry as a whole. This comparative study shows that the divergences between public and private sectors comes from policy of private sector s single aim to make profit and public sector s inclination toward to shrink. The results on; labour incomes, wages, productivity, profit, variation of labour share, labour relations, trends of wage-productivity interrelations and structural features provided from the research focused on Manufactory firms among Turkey s 500 biggest industry establishments have strong similarities with the other researches of Turkey s manufacture industry. In other words, the results of the studies for manufactory firms among Turkey s 500 biggest industry establishments realised in the aim of this accomplished thesis reflect; production, profitability and employment relations of whole manufacture industry of Turkey.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
URI: http://hdl.handle.net/11527/5968
Appears in Collections:İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1751.pdf3.33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.