Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5908
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDinçmen, Murattr_TR
dc.contributor.authorAyağ, Zekitr_TR
dc.date2003tr_TR
dc.date.accessioned2015-06-23T07:23:15Z-
dc.date.available2015-06-23T07:23:15Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/5908-
dc.descriptionTez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003tr_TR
dc.descriptionThesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003en_US
dc.description.abstractGünümüzde, Bilgisayar Bütünleşik İmalat ( BBİ ) sistemleri ile ilgili gerçekleştirilen oldukça başarılı uygulamalar çoğu firmaların rekabetçi dünya pazarında önemli avantajlar elde etmesini sağlamıştır. Özellikle, bu sistemleri rekabet güçlerini artırmak amacı ile kullanmışlardır. Ne yazık ki, bu firmalar bu sistemleri kurarken iyi eğitilmiş eleman eksikliği, yetersiz yönetim desteği, yanlış uygulama stratejileri ve teknikleri gibi hususlarda önemli problemlerle karşılaşmışlardır. Bu tezde, firmaların karşılaştığı bu tür problemleri yok etmek veya en azından azaltmak için BBİ sistemlerinin kurulmasına ve analizine yönelik olarak sistematik bir yapı sunulmaktadır. Bu amaca yönelik olarak, analatik hiyerarşi prosesi ( AHP ), kıyaslama ve benzetim yaklaşımları gibi teknikleri biraraya getirilmiş ve firmalar için bu kurma ve analiz çalışmaları daha etkin, kolay ve uygulanabilir bir hale gelmiştir. Bu çalışmanın amaçlarını kısaca tanımlamak gerekirse : ilki, hedeflenen bir BDx sistem için yazılım ve donanım alternatiflerinin değerlendirilmesi, ikincisi ise AHP ile entegre edilen bir benzetim üretecini kullanarak, AHP çalışması ile sıralanan alternatiflerin sırası ile en tatminkar sonuçlar bulununcaya kadar firma üretim organizasyonu üzerinde denenmesidir.tr_TR
dc.description.abstractThe many successful implementations of computer-integrated systems ( CIM ) have created major advantages for most companies in the competitive world market. In particular, some companies have implemented these systems in order to keep up their competitive power. Unfortunately, these companies have met some problems in their implementation processes, such as a lack of well-educated personnel, insufficient management support, wrong implementation strategies and techniques, and so on. In order to overcome these problems, in this thesis a systematic structure for the implementation and analysis of CIM systems is presented to eliminate for at least reduce these kinds of problems. In addition, some techniques, such as the analytic hierarchy process ( AHP ), benchmarking and simulation approach are used together in order to make the implementation and analysis studies more effective, easy and applicable for the companies. The objectives of the research are : first, to use the AHP technique for the evaluation of the hardware and software alternatives for a targeted CAx system, secondly, to use a simulation generator integrated with the AHP to try the alternatives that are ranked by the AHP study, on product organization model of a company, until a model is found that provides the best performance values as determined by the company’s management.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yazılı izin alınmadan yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectBilgisayar bütünleşik imalat ( BBİ )tr_TR
dc.subjectAnalatik hiyerarşi prosesi ( AHP )tr_TR
dc.subjectKıyaslama ve Benzetimtr_TR
dc.subjectComputer integrated manufacturing ( CIM )en_US
dc.subjectAnalytic hierarchy process ( AHP )en_US
dc.subjectBenchmarking and Simulationen_US
dc.titleAşamalı Bir Bilgisayar Bütünleşik İmalat ( Bbi ) Sistemi Modeli Ve Benzetim Tekniği İle Analizitr_TR
dc.title.alternativeA Step-by-step Implementation And Analysis Model For Computer Integrated Manufacturing ( Cim ) Systemsen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentEndüstri Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentIndustrial Engineeringen_US
dc.description.degreeDoktoratr_TR
dc.description.degreePhDen_US
Appears in Collections:Endüstri Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1294.pdf6.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.