Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5901
Title: Radyo Frekanslı Tanıma (rfıd) Teknolojisinin Tedarik Zinciri Üzerindeki Etkileri
Other Titles: Impacts Of Radio Frequency Identification (rfid) Technology On Supply Chain
Authors: Tanyaş, Mehmet
Üstündağ, Alp
Endüstri Mühendisliği
Industrial Engineering
Keywords: RFID
tedarik zinciri
benzetim modeli
yatırım değerlendirme
RFID
supply chain
simulation model
investment evaluation
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışma kapsamında perakendeci, dağıtıcı ve üreticiden oluşan tedarik zincirinde, RFID uygulanan ve uygulanmayan iki sistem arasında oluşan maliyet farkları, benzetim modeli yardımı ile incelenmiştir. Tedarik zinciri boyunca hatalı sevkıyat, yanlış yerleştirme, çalınma ve zarar görme oranları göz önüne alınarak, kayıtlı ve gerçek stok miktarları belirlenmiştir. RFID teknolojisinin kullanımı ile doğruluk, süreç verimliliği, güvenlik ve görünürlük seviyelerinde beklenen performans artışının, tedarik zinciri üzerinde sağladığı kazanım, kayıp satış, çalınma, elde tutma, sipariş ve süreç maliyet farkları esas alınarak hesaplanmıştır. Ürün değeri, temin süresi ve talep belirsizliği faktörlerinin RFID uygulamalı tedarik zincirinde sağlanan kazanım üzerindeki etkisi deneysel tasarım gerçekleştirilerek araştırılmıştır. Çalışma sonucunda tedarik zinciri kazanım oranına dayalı etiket maliyet paylaşımını esas alan RFID yatırım değerlendirme modeli önerilmektedir.
In this study using a simulation model, the cost differences between an RFID applied and non-applied system are examined on a supply chain consisting of a retailer, distributor and producer. Considering misplacement, shipment error, theft and damage ratios, physical and system inventory levels are determined. The expected benefits obtained through the performance increase of efficiency, accuracy, visibility and security levels are calculated on an RFID integrated supply chain considering the lost sales, theft, inventory, order and labor cost factors. The influences of the product value, lead time and demand uncertainty factors are examined on an RFID integrated supply chain by using experimental design. In the end of the study, an RFID investment evaluation model is proposed which is considering the sharing of the total cost of the tags according to the expected benefits of each member of the supply chain.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/5901
Appears in Collections:Endüstri Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8557.pdf3.85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.