Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5863
Title: Altı Sigma Ve Yönetimde Bir Uygulama
Other Titles: Six Sigma And A Management Implementation
Authors: Bayraktar, Cahit Ali
Çetin, Erdinç
Endüstri Mühendisliği
Industrial Engineering
Keywords: Mavi Yakalı Eğitimi
Altı sigma
DMAIC
SIPOC
Hizmet sektörü altı Sigma
Eğitim öncelik modeli
Blue Collar Training
Six Sigma
DMAIC
SIPOC
Service sector six sigma
training priority model
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada 6 Sigma yaklaşımı kullanılarak mavi yakalı eğitimleri için matematiksel bir eğitim öncelik modeli oluşturulmuştur. Model doğrultusunda mavi yakalılar için eğitim öncelik puanları hesaplanarak, hangi mavi yakalı çalışanın eğitim almada öncelikli olduğu hesaplanmıştır. İlk olarak DMAIC döngüsü çerçevesinde eğitim için çalışan seçiminde etkin faktörler belirlenmiş, sonra belirlenen bu faktörler ölçülmüş, analiz aşamasında ölçülen bu faktörler önceki verilen eğitimler üzerinden eğitime seçilmede etkin olan ana faktörler belirlenmiş, sonuçta modele girdi oluşturackalar elde edilip, iyilşetirme aşamasında müşteri beklentileri doğrultusunda kendi aralarında ve kendi içlerinde değerlendirilen faktörlerden model oluşturulmuştur. DMAIC döngüsünün son aşaması olan kontrol adımında ise mavi yakalılara verilen eğitimlerin, modelin gidişatı izleyebilmek için kontrol grafiği oluşturulmuştur.
In this study, a mathematical model for blue collar training priority determining model has been formed. The priority points are calculated and which blue collar worker has the priority for the trainings are evaluated. In the first step Define, the factors to be able to improve trainings are handled then in the second step the measurement step is done for the predetermined factors. In the Analyze step different methods are used for selecting the most effectual factors. In the Improve phase the advanced statistical tools are applied to be able to form the mathematical model. And finally, in the control step, the charts are formed to be able to monitor the trainings given according to the model.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/5863
Appears in Collections:Endüstri Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7410.pdf1.38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.