Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5862
Title: Tedarik Zinciri Yönetimi, Lojistik Ve Taşımacılıkta Bilişim Teknolojileri Ve Uygulamaları
Other Titles: Information Technologies And Its Apllications In Supply Chain Management, Logistics And Transportation
Authors: Tanyaş, Mehmet
Ünlü, Zehra Filiz
Endüstri Mühendisliği
Industrial Engineering
Keywords: Tedarik Zinciri Yönetimi (TZY)
lojistik
taşımacılık
bilişim teknolojisi
Radyo Frekanslı Tanımlama Sistemleri (RFID)
Depo Yönetim Sistemleri (WMS)
Taşıma Yönetim Sistemleri (TMS)
Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP)
Konteyner Yönetim Birimi (CMC)
Konteyner Yönetim Sistemleri (CMS)
İleri Planlama Sistemleri (APS)
Supply Chain Management (SCM)
logistics
transportation
information technology
Radio Frequency Identification System (RFID)
Warehouse Management Systems (WMS)
Transportation Management Systems (TMS)
Enterprise Resource Planning ERP)
Container Management Systems (CMS)
Advanced Planning Systems (APS)
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, Tedarik Zinciri Yönetimi, lojistik ve taşımacılık kavramları ve temel faaliyetleri ile ilgili genel bir bilgi verilmiş, bu faaliyetlerde yararlanılan bilişim teknolojileri, teknolojilerin birbirleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Lojistik sektöründeki bir işletmeye ait, ortak bir çıktı yaratan üç şirketin mevcut iş süreçleri detaylandırılmıştır. İş süreçlerinin gelişimi ve daha etkin yönetilebilmesi için fayda- maliyet analizleri, yatırımın geri dönüş süreleri ve temel gereklilikler göz önünde bulundurularak RFID, CMS gibi uygun bilişim teknolojileri seçilerek önerilen sistemin kavramsal tasarımları ve senaryo aktarımları gerçekleştirilmiştir. İşletmeye uyarlanması önerilen bilişim teknolojilerinin operasyonel ve yönetimsel açıdan potansiyel getirileri ve riskleri açıklanmıştır.
In this study Supply Chain Management, logistics and transportation concepts, the main activities, the information systems utilized in Supply Chain Management, logistics and transportation, and the effects of information technologies on each other are overviewed. The conjunct business processes of three firms which belong to an enterprise specialized in logistics are detailed. The appropriate information technologies like RFID, CMS are recommended, conceptual design and scenarios are explained considering return of investment, cost-benefit analysis, return of investment and main requirements in order to develop and manage the processes effectively. Consequently, potential benefits and risks of recommended technologies for the firm are explained.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/5862
Appears in Collections:Endüstri Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7399.pdf1.59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.