Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5833
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTanyaş, Mehmettr_TR
dc.contributor.authorHubar, Alpertr_TR
dc.date2006tr_TR
dc.date.accessioned2015-06-18T16:50:20Z-
dc.date.available2015-06-18T16:50:20Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/5833-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006en_US
dc.description.abstractDağıtımın lojistik yönetimi içinde önemli bir yeri vardır ve bu çalışmada dağıtım sürecinin etkin ve verimli bir şekilde yönetilebilmesi için gerekli sistemsel tasarım vurgulanmaktadır. Odaklanılan temel süreç yurtiçi dağıtım yönetimidir ve tasarlanan yapı yazılımsal olarak da uygulamaya dökülmektedir. Delphi programlama dili ve Microsoft SQL Server 2000 veri tabanı ile geliştirilen sistemin, kullanıcı dostu olması ve esnek bir kullanım özelliğine sahip olması hedeflenmiştir. Çok kullanıcılı klasik dağıtım, çapraz sevkıyat ve döngüsel sefer gibi süreçler sistem içinde uygulanabilmektedir. Sistemin devreye alınması ile birlikte dağıtım süreçlerinin daha rahat takip edilmesi, raporlanması ve bir üçüncü parti lojistik şirketi bakış açısından hak edişlerin sistemsel olarak hesaplanması hedeflenmiştir. Bu çalışma dört ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi kavramları hakkında bilgiler sunulmaktadır. İkinci bölüm lojistiğin dağıtım aşamasına daha detaylı bir şekilde odaklanmaktadır. Üçüncü bölüm veri tabanı yönetimi kavramını özet bir şekilde açıklamakta ve son bölümde ise geliştirilmiş dağıtım yönetimi yazılımının adım adım anlatımı yapılarak sağlanan faydalar vurgulanmaktadır.tr_TR
dc.description.abstractDistribution has an important place in logistics and in this study, the required system design for an effective and productive management of distribution process is being emphasized. Domestic distribution is the main process being focused on and the designed structure is also presented as a computer application. The system is developed under Delphi programming language and Microsoft SQL Server 2000 database and is aimed to be user-friendly with a flexible usage property. It is also made possible to implement classical multi-user distribution, cross-docking and milk-run processes. With the implementation of the system, a better follow-up of distribution processes, reporting and the systematic calculation of earnings from the perspective of a third party logistics firm is aimed. The study is composed of four main parts. In the first part, information about logistics and supply chain management are presented. The second part focuses on the distribution phase of logistics in more detail. The third part briefly explains the database management concept and in the final part, with the step by step exposition of the developed distribution management software, the advantages of the system are emphasized.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectLojistiktr_TR
dc.subjectDağıtım Yönetimitr_TR
dc.subjectVeri Tabanı Yazılımı Geliştirmetr_TR
dc.subjectLogisticsen_US
dc.subjectDistribution Managementen_US
dc.subjectDatabase Software Developmenten_US
dc.titleDağıtım Yönetim Sistemi Tasarımı Ve Yazılım Geliştirmetr_TR
dc.title.alternativeDistribution Management System Design And Software Developmenten_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentEndüstri Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentIndustrial Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Endüstri Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4109.pdf1.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.