Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5825
Title: Araç Rotalama Ve Çizelgeleme
Other Titles: Vehicle Routing And Scheduling
Authors: Tanyaş, Mehmet
Özkan, Pınar
Endüstri Mühendisliği
Industrial Engineering
Keywords: Araç rotalama ve çizelgeleme
Lojistik
Dağıtım
Tamsayılı
Vehicle routing and scheduling
Logistics
Distribution
Integer programming
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmanın amacı araç rotalama ve çizelgeleme yöntemlerini kullanarak en optimum rotayı belirlemek ve bunu yaparken de rotalama maliyetlerini düşürmektir. İlk bölüm olarak konuya bir giriş yapıldıktan sonra, ikinci bölümünde lojistik yönetimi kavramı altında lojistik faaliyetler, lojistik maliyetler, performans yönetimi ve taşımacılık türleri gibi konular açıklanmıştır. Üçüncü bölüm olan dağıtım yönetiminde fiziksel dağıtım faaliyetleri, dağıtım stratejileri, dağıtım kanalı türleri ve üyeleri anlatılmış, dördüncü bölümde ise araç rotalama ve çizelgeleme yöntemleri, rotalama türleri ve araç rotalama yazılımları incelenmiştir. Son bölümde ise, Ekol Lojistik’te bir araç rotalama problemi için optimum rota bulunmaya çalışılmıştır. Bu yöntemlerin içinden tamsayılı programlama yardımıyla Ekol Lojistik için bir araç rotası oluşturulmuş ve bu rotanın işletmeye getireceği minimum maliyet hesaplanmıştır. Bu rotanın bulunmasında Gams programı kullanılmıştır.
The aim of this study is to determine the optimum route with vehicle routing and scheduling methods while decreasing the routing costs. After an entry to the topic is done in the second part, beneath the logistics concept, the topics as logistical activity, logistical cost, performance management and transportation types are explained. In distribution management as the third part, physical distribution activities, distribution strategies, distribution channel types and members are described. In the forth part, vehicle routing and scheduling methods, routing types and vehicle routing softwares are analysed. In the last part, an optimum route has been managed to find for a vehicle routing problem in Ekol Logistics. For Ekol Logistics, a vehicle route composed and the minimum cost to the firm of this route has been calculated. While finding this route, the Gams program has been used.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/5825
Appears in Collections:Endüstri Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3950.pdf2.42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.