Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5816
Title: İlaç Sektöründe Lojistik Uygulamalar
Other Titles: Logistics Practices In Pharmaceutical Industry
Authors: Tanyaş, Mehmet
Boğ, Murat
Endüstri Mühendisliği
Industrial Engineering
Keywords: Lojistik yönetimi
İlaç endüstrisi
Tedarik zinciri yönetimi
Dış kaynak kullanımında stratejik iş ortaklığı
Logistics management
Pharmaceuticals industry
Supply chain management
Strategic alliances in outsourcing
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, Türkiye’de ilaç dağıtım kanalları içinde önde gelen firmalar arasında yer alan ve Türkiye deki mevcut eczacı kooperatiflerinin üst birliği olan Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği (TEKB) ile lojistik sektöründe lider kuruluşlardan biri olan EKOL Lojistik tarafından ortaklaşa geliştirilen ve lojistikte proje yönetimi, dış kaynak kullanımında stratejik iş ortaklığı, lojistik projelerde sistem mühendisliği yaklaşımı, ilaç sektöründe lojistik uygulamalar gibi birçok bakımdan örnek teşkil edebilecek çalışmanın gelişimi, tüm yönleriyle aktarılmaya çalışılmıştır. Projenin başlangıç hedefleri; TEKB lojistik ve tedarik zinciri yönetiminin mevcut durum analizinin yapılması, iyileştirme alanlarının tespiti ve önceliklendirilmesi ve dış kaynak kullanımı ile rekabet avantajı sağlanabilecek, yeni lojistik iş modellerinin ve yol haritalarının çıkartılması iken, projenin gelişimi sonrasındaki nihai hedef; sektör için çözüm üreterek, en iyi uygulamalara örnek teşkil edecek bir çalışma ortaya konulmasıdır.
The Whole Pharmacist Cooperatives’ Union (TEKB) is the one of the major companies among the pharmaceuticals distribution channels and the senior union of the present Pharmacist Cooperatives in Turkey. In this study; a collaboratively managed project between TEKB and EKOL which is among the leading organizations in the logistics sector, is explained. The project forms a well established example of the project management in logistics, strategic alliances in outsourcing, systems engineering approach in logistics projects and logistic application areas in pharmaceutical sector. Detailed explanation of the development of the project has been done in the study. Initial targets of the project were making the analysis of the TEKB’s present supply chain management and logistics operations, determining and prioritizing the improvement areas and designing the new logistic work models and road maps that can led to competitive advantage by the use of outsourcing. The ultimate goal after the improvement of the project is to produce solutions for the sector and conducting a study that will be representative for the best applications.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/5816
Appears in Collections:Endüstri Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3163.pdf13.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.