Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5805
Title: Geleneksel Ve E-ticaret Tedarik Zinciri Risk Yönetiminin Sistem Dinamiği Yaklaşımıyla Modellenmesi
Other Titles: Traditional And E-commerce Supply Chain Risk Management Simulation From System Dynamics Perspective
Authors: Bozdağ, Cafer Erhan
Salkın, Sultan Ceren
10026018
Endüstri Mühendisliği
Industrial Engineering
Keywords: Tedarik Zinciri
Risk Yönetimi
Sistem Dinamiği
Supply Chain
Risk management
System Dynamics
Issue Date: 18-Feb-2014
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Son yıllarda genişleyen pazarlarla beraber artan verimlilik çalışmaları sebebiyle firmalar kendilerine katma değer sağlayacak süreçlere odaklanmaya başlamışlardır. Bu bakımdan firmaların lojistik faaliyetleri hammaddenin tedarikçisinden son tüketiciye kadar bütünleşik bir yaklaşımı gerektirir. Bu noktada tedarik zincirinde kritik rol oynayan belli parametrelerin kontrolünü sağlamak, zincirin devamlılığı açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı, geleneksel tedarik zinciri yönetimine sahip şirketlerle e-ticaret usulü çalışan şirketlerde uygulanacak risk yönetimi sistemlerini karşılaştırmak ve sistem değişkenlerinin birbiriyle etkileşiminin tüm tedarik zinciri risk yönetimi sistemini nasıl etkilediğini sistem dinamiği yaklaşımı yardımıyla göstermektir. Bu sayede tüm zincirdeki firmaların birbirlerinin performanslarını değerlendirebileceği bütünleşmiş bir yapı ortaya çıkmaktadır; bu da firmalar arası eşgüdümü arttırarak esnek ve verimli bir zincirin oluşmasına yardımcı olmaktadır.
Risk management has become a significant issue for enterprises due to the increasing global trading. In this constantly changing economic environment, it could be very hard to focus on a specific purpose and monitor the entire supply chain with right performance criteria. In recent years, supply chain management progresses to effective management approach regards instable external factors and interactions among them rather than supply chain planning. Moreover, many of the enterprises fail to cope with sudden changes in the whole chain. The main question is how key performances interact with each other and how these interactions affect the whole system. From this point of view, risk management and assessment for supply chains becomes significant. This thesis describes possible supply chain risk stages in which both physical objects and information are taken into account by considering the whole supply chain elements.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014
URI: http://hdl.handle.net/11527/5805
Appears in Collections:Endüstri Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14210.pdf2.42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.