Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5796
Title: Bulanık Mantık Ve Gri Teori Esaslı Htea İle Otomotiv Endüstrisi İmalatında Hata Önceliklendirme
Other Titles: Risk Prioritization In The Production Part Of Automotive Industry With Fmea Using Fuzzy Evidential Reasoning Approach And Grey Theory
Authors: Üstündağ, Alp
Turgut, Mehmet
10002856
Endüstri Mühendisliği
Industrial Engineering
Keywords: Bulanık mantık
Gri Teori
Önceliklendirme
Üretim
Fuzzy logic
Grey theory
Prioritization
Production
Issue Date: 21-Feb-2014
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Hata türü ve etkileri analizi, otomotiv endüstrisi imalatında karşılaşılan hataları önceliklendirmek için sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Geleneksel yöntemin bazı kısıtları ve eksiklikleri nedeniyle, yeni ve daha gelişmiş bir analize ihtiyaç duyulmaktadır. Literatürde birçok farklı yöntemle hatalar önceliklendirilmiştir. Bu çalışmada, kamyon üreten bir firmada bulanık mantık ve gri teori esaslı hata türü ve etkileri analizi ile hatalar önceliklendirilmiştir. Yeni yöntemin hesaplamaları yapıldıktan sonra, geleneksel yönteme göre hata tipleri daha esnek, pratik, kesin ve hızlı bir şekilde önceliklendirilmiştir.
Failure mode and effects analysis is used commonly for the prioritization of failures which are established during the production in automotive industry. Because of the some drawbacks and constraints of this analysis with classical method, a new and improved analysis is needed. Many different methods were used for prioritization of failures in the literature. In this study, fuzzy evidential approach and grey theory is used to prioritize the failures in a Truck Company. After the specific calculations of the new method, failure modes are prioritized more flexible, practical, accurate and faster compared to classical method.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
URI: http://hdl.handle.net/11527/5796
Appears in Collections:Endüstri Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13558.pdf1.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.