Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/576
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTanık, Ayşegültr_TR
dc.contributor.authorYontar, Buraktr_TR
dc.date2009tr_TR
dc.date.accessioned2009-06-22tr_TR
dc.date.accessioned2015-04-09T13:19:36Z-
dc.date.available2015-04-09T13:19:36Z-
dc.date.issued2009-06-22tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/576-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, Aras Havzası’nın Türkiye sınırları içerisinde yer alan bölümünde, mevcut yayılı kirletici kaynakların belirlenmesi, bu kaynaklardan oluşacak yüklerin tahmini ve geleceğe yönelik önerilerin sunularak Havza’da yayılı azot ve fosfor yüklerindeki tahmini azalmanın belirlenmesidir. Çalışmada, öncelikle Havza’nın çevresel özellikleri ortaya konularak Havza tanıtılmıştır. Ulaşılabilen mevcut veriler ve bilgiler doğrultusunda, yayılı kirletici yüklerin belirlenmesi için gerekli veriler olan arazi kullanımı, nüfus ve hayvan sayısı verileri oluşturulmuştur. Oluşturulan veriler doğrultusunda tahmini yayılı azot ve fosfor yükleri hesaplanmıştır. Sonrasında ise gelecekte yapılacak benzer çalışmalara yol göstermesi amacıyla yayılı azot ve fosfor yüklerinin azaltılması için geleceğe yönelik önerilere ve bu öneriler doğrultusunda yüklerde meydana gelecek azalmalara yer verilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractThe aim of this study is to identify the diffuse sources of pollution, to estimate the loads arising from these sources and to determine the estimated reduction in diffuse nitrogen and phosphorus loads by putting forward suggestions for the future within the part of the Aras Watershed that lies in Turkey. First of all the Watershed has been described by presenting its environmental features. Land- use, population, and livestock data, that are necessary data for the determination of diffuse pollution loads, has been generated in respect to the available information and data. According to these generated data, diffuse nitrogen and phosphorus loads have been calculated. Afterwards, suggestions for the future in order to reduce the loads of diffuse nitrogen and phosphorus and the reductions in loads that might happen regarding these suggestions take part in order to guide future studies on similar subjects.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectAras Havzasıtr_TR
dc.subjectYayılı Kirleticilertr_TR
dc.subjectYayılı Kirleticilerin Yönetimitr_TR
dc.subjectAras Watersheden_US
dc.subjectDiffuse Pollutantsen_US
dc.subjectManagement of Diffuse Pollutantsen_US
dc.titleAras Havzası’nda Yayılı Kirletici Kaynakların Belirlenmesi Ve Yönetim Önerileritr_TR
dc.title.alternativeIdentification Of Diffuse Sources Of Pollution In The Aras Watershed And Management Suggestionsen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentÇevre Bilimleri ve Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentEnvironmental Science and Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Çevre Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9459.pdf2.7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.