Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5733
Title: Türkiye De Bilişim Teknolojileri Birimlerinde / Firmalarında Kullanılan Kalite Yönetim Sistemlerinin Firmalra Etkilerinin İncelenmesi
Other Titles: The Study On The Effects Of The Quality Management Systems Used In The Information Technology Units/firms In Turkey
Authors: Güngör, Cengiz
Çalık, Eyüp
Endüstri Mühendisliği
Industrial Engineering
Keywords: bilişim teknolojileri
kalite yönetim sistemleri
information technology
quality management systems
Issue Date: 9-Jul-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Özellikle 2000 yıllarla birlikte, bilişim teknolojilerinin kullanılmasının hızla yaygınlaşması ve buna paralel olarak da artan hızlı gelişmelere yönelik olarak, bu teknolojilerin kullanılması aşamasında kalite ön plana çıkmaktadır. Başarılı süreçler yardımı ile kaliteli ürün ve hizmetleri, daha kısa zamanda, daha az maliyetle ve sürdürülebilir bir müşteri memnuniyeti ile sunmak en önemli konudur. Bu açıdan bilişim teknolojilerinde de kalite standartları oluşturulmuştur. Bu standartlar kalite yönetim sistemleri olmak yolunda ilerleme kaydetmiştir. Bu sistemleri uygulayan firmaların, bu sistemlerden bekledikleri etkileri; ürün ve hizmet kalitesinin artması, müşteri tatmin ve sadakatinin artması, takım yönetimi ve motivasyonun artması, proje yönetim performansının artması, finansal ve yönetimsel faydalar olarak saymak mümkündür. Bu çalışmamızda Türkiye’de bilişim teknolojilerine özgü kullanan kalite yönetim sistemlerini uygulayan ve uygulamayan firmaları karşılaştırarak, bu beklenen faydaların görülüp görülmediğini sonucuna varmak istedik. Yapılan anket çalışması ve sonucundaki analizler neticesinde, bu sistemleri kullanan firmalarda, kullanmayan firmalara göre; ürün ve hizmet kalitesinin artması, müşteri tatmin ve sadakatinin artması, takım yönetimi ve motivasyonunun artması, yönetimsel faydalar açısından farklılık görülürken, proje yönetim performansının artması ve finansal faydaların artması konusunda farklılık bulunmamıştır.
Especially with the 2000’s, the steady spread of information technologies and rapid developments parallelly increased with it, have foregrounded the quality during the level on which the mentioned technologies are used. The most important issue is to be able to provide any product and service of good quality in a shorter time and with a more economical and more sustainable customer satisfaction. From this aspect, some quality standards are determined in information systems. These standards have made headway towards becoming quality management systems. According to the result of research the literature, it is possible to list the effects expected by the firms applying these systems as: increase in the quality of product and service, increase in the satisfaction and loyalty of customers, increase in project management performances and other financial and managerial benefits. In this study, we try to figure out whether or not the mentioned benefits are made by comparing the firms which use the quality management systems peculiar to the information systems in Turkey to the firms that don’t use them. As a result of surveys and their analyses, in the firms which use these systems, when compared to the ones which don’t, such differences have been observed as an increase in product and service quality, an increase in the satisfaction and loyalty of customers and an increase in the team management and motivation, in terms of managerial benefits, however; there is not any difference observed in the performance of project management and financial benefits.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/5733
Appears in Collections:Endüstri Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10710.pdf1.57 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.