Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5712
Title: Melez Üretim Kontrol Stratejileri
Other Titles: Hybrid Production Control Strategies
Authors: Bozdağ, Cafer Erhan
Ağlan, Canan
Endüstri Mühendisliği
Industrial Engineering
Keywords: Melez Sistem
Yüke dayalı POLCA
CONWIP
Hybrid System
Load Based POLCA
CONWIP
Issue Date: 30-Jun-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada gerçek bir üretim sisteminde itme ve çekme esaslı bir kontrol politikası uygulanması anlatılmaktadır. POLCA ve CONWIP olarak adlandırılan özel üretim kontrol teknikleri üzerinde çalışılmıştır. Sistemde elde edilen performans değerlerini karşılaştırmak amacıyla CONWIP sistemi önerilmiştir. Çalışmada orijinal POLCA sisteminden farklı olarak iş yüküne dayalı POLCA sistemi kurulmuştur. Döngü yüklerini hesaplamak için Nico Vandaele (1996) çalışması olan kuyruk modelinden yararlanılmıştır. Çalışmada POLCA ve CONWIP sistemlerini kurmak için ve performans ölçütlerinin değerlerini hesaplamak için benzetim modeli kurulmuştur. Çalışmadaki performans ölçütleri üretim ve sipariş temin süreleri, müşteri hizmet seviyesi ve yarı mamül stoğudur. Göz önüne alınan üretim sisteminde yapılan benzetim modellerinin sonuçları göstermiştir ki CONWIP kontrolü yüke dayalı POLCA kontrolünden daha iyi sonuçlar vermektedir.
In this thesis a hybrid production control policy is studied by taking into account a real production system. The hybrid production Control systems under study are called as POLCA and CONWIP. To make a comparison of the POLCA system a CONWIP Control system is proposed. In this study a load based POLCA system is proposed which is a bit different from original POLCA system. To calculate the Loop loads queuening theory which is the study of Nico Vandaele (1996) was considered. To construct the POLCA and CONWIP system and to assess the performance of these two systems a simulation study was proposed. The performance criteria are production and order lead times, customer service level and work in process inventories. The results show that in the system under study works better in CONWIP production control system. It is shown that when processing times don’t differ significantly between stages and demand uncertainty is high CONWIP system gives better system performance than the POLCA system.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/5712
Appears in Collections:Endüstri Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9587.pdf974.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.