Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/5616
Title: 1-4-metilfenil-1h-pirol Ve 2,2-dımetil-3,4-propilendioksi Tiyofen’nin Elektropolimerizasyonu Ve Karakterizasyonu
Other Titles: Electropolymerization And Characterization Of 1-4-methylphenyl-1h-pyrrole And 2,2-dimethyl-3,4 Propylenedioxy Thiophene
Authors: Saraç, A. Sezai
Gençtürk, Aslı
Polimer Bilim ve Teknolojisi
Polymer Science and Technology
Keywords: İletken polimerler
1-4-Metilfenil-1H-Pirol
2
2-Dimetil-3
4-propilen dioxythiophene
Conducting Polymer
1-4-Methylphenyl-1H-Pyrrole
2
2-Dimethyl-3
4-propilendioxythiophene
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, 1-4-Metilfenil-1H-Pirol (MPP) ve 2,2-Dimetilpropilendioksitiyofen (ProDOT-Me2) monomerleri karbon fiber mikro elektrot üzerine döngülü voltametri yardımıyla farklı polimerizasyon koşullarında (farklı tarama hızı, yükü, destek elektrolit ve çözücü) kaplanmıştır. Polimerleşmenin gerçekleştiği koşul polimerin niteliğini etkileyen önemli parametrelerden biridir. Oluşan kaplamaların karakterizasyonu, spektroelektrokimyasal ölçümleri ve elektriksel empedans ölçümleri araştırılmıştır. Oluşan kaplamaların morfolojik görüntüsünden PProDOT-Me2 polimerinin gözenekli yapıda olduğu, PMPP polimerinin karbon fiber yüzeyini tam olarak kaplanmadığı gözlenmektedir.
In this study, 1-4-Methylphenyl-1H-Pyrrole (MPP) and 2,2-Dimethyl-3,4- propylenedioxythiophene (ProDOT-Me2) monomers polymerized onto the carbon fiber microelectrode with a cyclic voltametry in different conditions such as different scan rate, charges, electrolyte and solvent which is influence quality of the coating. And their characterization, spectroelectrochemistry measurement and electrochemical impedance spectroscopy (EIS) were investigated. Morfology of the coated carbon fiber shows that carbon fiber micro electrode was covered with the ProDOT-Me2 and porous structure was obtained. But for PMPP was not covered perfectly on CFME.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/5616
Appears in Collections:Polimer Bilim ve Teknolojisi Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4772.pdf6.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.