Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/557
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorOrhon, Derintr_TR
dc.contributor.authorKutay, Cantr_TR
dc.date2009tr_TR
dc.date.accessioned2009-02-20tr_TR
dc.date.accessioned2015-04-09T13:19:33Z-
dc.date.available2015-04-09T13:19:33Z-
dc.date.issued2009-02-23tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/557-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009en_US
dc.description.abstractZeytinyağı üretim prosesleri sırasında oluşan bu karmaşık organik yapıdaki atıksuyun karakteri birçok çevresel koşuldan etkilenip farklılaştığı gibi üretim proseslerinden çıkan atıksu miktarları da değişim göstermektedir. Türkiye’deki yaklaşık yıllık 170.000 tonluk zeytinyağı üretiminin çok büyük bir kısmı Ege Bölgesinden sağlanmaktadır. Bu üretilen 170.000 ton zeytinyağına karşılık 1.000.000 m3 karasuyun oluştuğu bilinmektedir. Karasuyun biyolojik arıtılabilirliğiyle ilişkili birçok çalışma yapılmış bunlar sonucunda karasuyun yapısında bulunan polifenollerin biyolojik süreçler üzerine toksik ve inhibe edici etkisi ortaya konulmuştur. Bu çalışmada ise hem karasuyun yüksek KOİ yüklemelerinde biyolojik süreçler üzerindeki etkisi gözlemlemek amacıyla biyolojik arıtılabilirlik çalışmaları yürütülmüştür Ayrıca karasuyun yapısındaki polifenollerin arasından yüksek konsantrasyonu nedeniyle model bir kirletici olarak seçilen tyrosol biyolojik süreçler üzerindeki inhibisyon etkisi incelenmiştir. Respirometrik çalışmalar ile elde edilen kinetik parametreler yardımıyla AQUASIM modelleme programında Aktif Çamur Modeli 1 kullanılarak model parametreleri ve tyrosolün inhibisyon katsayısı belirlenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractMain characters of olive mill wastewaters can be defined with its high phenolic content, high suspended solids and high COD levels. OMW wastewaters represent a great environmental problem, since it is characterized by a high organic load; among the different organic substances found in OMW, including sugars, tannins, phenolic compounds, polyalcohols, pectins and lipids. Biological treatment experiments show us that toxicity, the antimicrobial activity and the consequent difficult biological degradation of OMW are mainly due to the phenolic fraction. In addition to that respirometric experiments to obtain information about inhibitory effect of tyrosol were run. The inhibition tests were conducted with several different concentrations to find out inhibition coefficient of tyrosol. Model parameters of Activated Sludge Model No. 1 were obtained from simulations of respirometric results.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectKarasutr_TR
dc.subjecttyrosoltr_TR
dc.subjectrespirometrik analizlertr_TR
dc.subjectAquasimtr_TR
dc.subjectOlive mill wastewateren_US
dc.subjecttyrosolen_US
dc.subjectrespirometric analysesen_US
dc.subjectAquasimen_US
dc.titleZeytinyağı Atıksularında Bulunan Spesifik Kirleticlerden Tyrosol Ün Biyolojik Arıtılabilirliğitr_TR
dc.title.alternativeBiological Treatment Of Tyrosol In Olive Mill Wastewatersen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentÇevre Bilimleri ve Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentEnvironmental Science and Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Çevre Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9227.pdf2.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.